This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Monday, January 22 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu. Jaff and Heti decide to compete in a talent show on the television. 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae'r plant yn helpu cogydd i goginio cacen ben-blwydd i'w fab ac yn mwynhau creu cerddoriaeth yr un pryd. The kids help a chef make a cake for his son's birthday. 
06:25Blero yn Mynd i Ocido Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Meripwsan Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Meripwsan and Cochyn find a scooter and a skateboard to race with. 
07:00New: Da 'Di Dona Mae Dona'n dysgu bod yn gigydd gyda Rob. Dona goes to work as a butcher with Rob. 
07:10Straeon Ty Pen Mari Lovegreen sydd yn adrodd stori am sut y cafodd Mynydd Bach yr Eira gyfle i wneud llu o ffrindiau newydd annisgwyl. The story of a small snowy mountain making lots of new friends. 
07:25Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn ceisio dangos i Crwban sut i ddarganfod ei hoff fwyd, ond mae'n cymryd oes! Sara and Cwac are trying to help Crwban get to his favourite food, but it's a slow process. 
07:35New: Sam Tn Ar ddiwrnod allan, mae Steele a Tadcu yn cystadlu 'i gilydd. Cwch, dwr, problemau - a fydd angen help Sam Tn? Steele and Grandad compete in boats on the water. Will they need Sam's help? 
07:45Dwylo'r Enfys Mae Heulwen mewn lle arbennig iawn heddiw - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Heulwen is at the Cardiff Blues' Training Ground today with Morgan and some stars! [SL] 
08:00Octonots Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel ond maen nhw mewn perygl pan ddaw llowcwyr llwglyd ar eu traws. Hungry gulper eels and undersea tremors threaten the crew. 
08:15Sali Mali Mae Jac Do yn perswadio Sali Mali ei fod yn gallu canu! Jac Do tricks Sali Mali into believing that he can sing. 
08:20Y Dywysoges Fach Dyw'r Dywysoges Fach ddim yn medru chwibanu fel pawb arall yn y deyrnas. Everybody in the kingdom can whistle apart from the Little Princess. 
08:30Guto Gwningen Er nad oedd o am i Fflopsi a Mopsi fynd efo fo ar un o'i anturiaethau, mae Guto'n darganfod bod yr efeilliaid yn gallu bod yn gwmni difyr iawn. Guto finds out his twin sisters can be fun! 
08:45Marcaroni O diar, mae Doh yn dost heddiw, ac yn methu gadael y ty. Oh dear, Doh's under the weather today. He can't go anywhere. Re's going to have to go out on her own but she's a little scared. 
09:00Popi'r Gath Mae Alma'n dod o hyd i "chwilen hud" ond does neb yn gallu cael dymuniad ond yn yr Anialwch Hud. Alma's new magic beetle fails to grant a wish so the crew investigate. 
09:10Stiw Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall. Stiw goes all out to win the fancy dress competition. 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n torri tebot hyfryd y Frenhines Rhiannon yn ddamweiniol. Ydy hi'n gallu ei drwsio? Mali accidentally breaks the Queen's teapot and tries to fix it with Ben's help. 
09:35Holi Hana Mae Lee y Llew yn dod dros ei ofn o bryfed a chreaduriaid bach. Lee the Lion gets over his fear of insects and creepy crawlies. 
09:45Bach a Mawr Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is determined to prove that he and not Mawr is the best camper ever! 
10:00Hafod Haul Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y mr, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno. Jaff, Iola, Gwen and Pedol decide to go on a trip to the beach, and have a lovely day out. 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau yn teithio i'r jyngl ym Mecsico. The kids travel to the Mexican jungle to meet a toucan with a problem. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Mae cysylltydd San ar goll ac mae Blero'n helpu'i ffrindiau i ddod o hyd iddo, yn y ganolfan ailgylchu! The monster helps his friends find San's lost connector in the recycling centre. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Meripwsan Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Meripwsan learns about reflections and shiny things. 
11:00Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn ysgol gynradd gyda Mrs Evans. Dona goes to work at a primary school with Mrs Evans. 
11:10Straeon Ty Pen Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar l iddo golli ei lais. Iddon Jones reminisces about the time that Mr Morris the dog lost his voice. 
11:25Sara a Cwac Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae. The Park is closed and Sara and Cwac have to find somewhere new to go to. 
11:30Sam Tn Mae Norman yn mynd i drafferth wrth ddefnyddio gormod o drydan ar gyfer ei sioe hud a lledrith. Norman gets into trouble when he overloads the electric sockets while putting on a magic show. 
11:40Dwylo'r Enfys Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd 'r ci am dro ar y traeth. Heulwen finds Heti walking the dog on the beach. There are many fun things to see at the seaside, from shells to driftwood [SL] 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Ar y Lein Bydd Bethan yn ymweld Borneo gan gwrdd dyn sy'n honni mai ef yw'r dyn hynaf yn y byd ag yntau'n 130 oed! Bethan Gwanas visits Borneo to see the orangutans and a man who claims to be 130. [SL] 
12:30Beti George: Colli David Galar personol Beti George a'i phenderfyniad i wrthod rhoi'r gorau i'r frwydr i wella bywydau'r rhai sy'n byw gyda dementia. Beti George's battle to improve the lives of people with dementia 
13:30Ar y Dibyn Bydd gofyn i'r wyth sydd ar l roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus. The remaining eight adventurers take part in a terrifying trust test challenge. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Andrew Tamplin fydd yn pori drwy bapurau'r penwythnos, Catrin Thomas fydd yn y gegin a'r panel harddwch fydd yn profi eli ar gyfer y dwylo. The beauty panel puts handcreams to the test. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae noson ieir Annette ac mae Louise yn synnu gweld Medwen yn edrych mor dda. Mae Annette a Gwenda yn cweryla. It's the night of Annette's hen party but Annette and Gwenda have a row. 
15:30Bywyd y Fet Ras yn erbyn amser i Dafydd a Manon wrth iddynt geisio achub bywyd llo bach newydd-anedig. It's a race against time for Dafydd and Manon as they fight to save the life of a newborn calf. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Tomos a'i Ffrindiau, Da 'Di Dona, Sam Tn, Hafod Haul. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Ci Da Yn y bennod yma bydd Dafydd a Neli'r ci yn cwrdd Hex y Ci heddlu a Major - ci talaf Cymru. This week, Dafydd and Neli meet Hex the Police dog and Major - Wales' tallest dog. 
17:25Pengwiniaid Madagascar Gyda Gwdion yn ysbyty'r sw, pwy all gymryd ei le fel Brenin? With Gwydion in the zoo hospital, who can take his place as King? 
17:35Sgorio Uchafbwyntiau Met Caerdydd yn erbyn y Seintiau Newydd yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Highlights of Cardiff Met against The New Saints in the Nathaniel MG Cup Final. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Iolo Williams ar y Barrier Reef Bydd Iolo'n teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd coalas gwyllt. Iolo dives with sharks off Lizard Island & sees wild koalas on Magnetic Island. 
19:00New: Heno Sgwrs gyda Glenn Mainwaring sy'n cystadlu yn y gyfres Who Dares Wins ar C4. Rock band Crys are in the studio and the crew chats to Glenn Mainwaring, a contestant on Who Dares Wins. 
20:00Pobol y Cwm Mae gan Debbie benderfyniad mawr i'w wneud. Beth fydd ymateb y pentrefwyr i Dai a DJ? Debbie has an important decision to make. How will the villagers react to Dai and DJ? 
20:25New: Ward Plant Mae'r cameru'n dilyn Kaiden a'i deulu i Jacksonville, Florida, Unol Daleithiau America i dderbyn Therapi Proton Beam.12 year old Kaiden receives life saving treatment in the USA. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. 
22:00Cynefin: Merthyr Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen yn ymweld Merthyr Tudful. Stories from Merthyr - from the ironmasters and industry to boxing and the world's first steam train journey. 
23:00Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. A world record and racing cars, a young sprinter and sport at Ysgol Hafod Lon. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. This week Dona's best friend Tigi comes to play.