This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, November 19 2017

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli a'r Llyfrgell, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Ng, Meic y Marchog, Boj, Patrl Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Eleri Sin sy'n cyflwyno Llyncu Geiriau lle bydd dau dm o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Eleri Sin presents Llyncu Geiriau which is followed by highlights of Milltir Sgwr. 
11:00Rownd a Rownd Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwl ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Kelvin and Lowri's lives have been shattered and Lowri decides to visit Kelvin in prison. 
11:30Rownd a Rownd Mae Vince yn penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu ei bryderon. In order to calm his fears, Vince decides to keep a close eye on his other half. 
11:55Calon - Villa Motors Y triawd o dair cenhedlaeth sydd yn cadw'r garej Villa Motors yng Nghilmaengwyn. Portrait of three generations at the Villa Motors garage near Pontardawe. First shown in 2012. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Ar gyfer Sul y Cofio cawn ymweld Chapel yr Alltwen, Cwmtawe. The Remembrance Sunday edition features a performance by the John S Davies Singers from Alltwen Chapel in the Tawe Valley. 
12:30Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine with highlights of Llandovery College v Coleg Sir Gr. 
13:153 Lle - Eric Jones Y mynyddwr, Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Mountaineer Eric Jones takes us to three places that have played an important role in his life. [SL] 
13:45Mynyddoedd y Byd: Y Rwenzori Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda. Owen Davis meets veterans of the struggle for independence in Uganda's Rwenzori Mountains. 
14:45Ffermio Dilynwn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau a bydd Alun yn cwrdd bridwyr moch ifanc. Gareth Wyn Jones brings in the sheep from the Carneddau. Alun meets pig breeders. 
15:15Ralio+ Uchafbwyntiau llawn y Rali Genedlaethol a Chymalau Peter Lloyd ym Mhen-bre. Highlights of the National Rally and we meet some of the drivers at the Peter Lloyd Stages in Pembrey. 
15:45New: Llais y Lli Ffilm animeiddiedig i'r teulu cyfan yn adrodd hanes bachgen a'i chwaer fach sy'n mynd ar daith hir trwy fyd hud, llawn hen chwedlau. Enchanting animation for all the family; Song of the Sea. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Bydd Nia Roberts yn mynd adref i Sir Fn yn y rhaglen heddiw a daw'r canu o Gapel Moriah Gwalchmai. Nia Roberts goes home to Anglesey this week with singing from Moriah Chapel, Gwalchmai. 
20:00New: Pobl a'u Gerddi Gardd llawn dahlias; patsh sy'n denu bywyd gwyllt a gerddi godidog ym Mhenrhyn Gwyr. Dahlias in Llandudno Junction, a haven for wildlife in Llanelli and some wonderful gardens in Llanmadoc. 
20:30New: Lle Aeth Pawb: 1989? Beth yw hanes Ben Evans o Bontygwaith, Y Rhondda heddiw? A beth ddigwyddodd i'w frawd Chris? We catch up with Ben Evans from the Rhondda who was first filmed in 1989 when he was 12. 
21:00New: Un Bore Mercher Ar l darganfod cit prawf DNA yn swyddfa Evan, mae Faith yn wynebu Marion ac yn dadorchuddio hen gyfrinach. Faith finds a DNA test kit in Evan's office and uncovers a family secret. 
22:05New: Hyn o Fyd: Fy Nghymru i Yn dilyn Lle Aeth Pawb? yn gynharach heno, cyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfweliadau gyda Ben Evans o'r Rhondda. The original interviews with Ben Evans from the Rhondda. 
22:30Y Byd ar Bedwar Yn ystod wythnos gwrth-fwlio byddwn ni'n holi a oes digon yn cael ei wneud i drechu'r bwlis. During anti-bullying week, we ask if enough is done to tackle the bullies. 
23:00Corff Cymru: Bywyd Ym mhennod ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar beth sy'n digwydd i'r corff yn ystod ein henaint. In the final episode, we'll be looking at what happens to the body during later life. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub? Heti accidentally falls down the side of the ditch while collecting blackberries.