This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, July 15 2018

06:00New: Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc M?r Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Blodau Parablus, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Rhys a Sophie o Ddeiniolen. What will Rhys and Sophie think of their wedding day? 
11:00Rownd a Rownd Gan fod Mia'n s?l mae Kelvin yn aros adra i'w gwarchod ond gall ei esgeulustod rhoi Mia mewn perygl. Kelvin finds himself at home for the day with Mia but is he paying her enough attention? 
11:30Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwedd cyfnod wrth i Meical a Michelle baratoi i ffarwelio ? Chilbedlam. In the last in the series, it's the end of an era as Meical and Michelle say farewell to Cilbedlam. 
11:55New: Clwb Ni Cawn ymweld ? chlwb saethyddiaeth y tro hwn. We join members of an archery club this week. 
12:00Trefi Gwyllt Iolo Mae Iolo yn darganfod miloedd o adar yn hedfan i'r dref i dreulio'r nos. Iolo finds thousands of birds flying to town to spend the night from wagtails and jackdaws to thrushes and waxwings. 
12:30Seiclo: Felothon Cymru 2018 Cawn olwg ar rai o uchafbwyntiau Felothon Cymru a dilyn holl gyffro'r ras. Highlights of a spectacular festival of cycling in Cardiff, with thousands of riders taking part in the Velothon. 
13:00Bleddyn M?n a'r Ras Cefnfor Volvo Hanes Bleddyn M?n wrth iddo gystadlu yn Ras Cefnfor Volvo 2018. Following a Welshman as he competes in the The Volvo Ocean Race 2018, calling in Cardiff. 
14:00Seiclo: Le Tour de France - 9 Pymtheg sector o lwybrau cobls sydd o flaen y peloton heddiw ar y ffordd o Arras i Roubaix. Fifteen cobbled sectors await the peloton on today's stage, along the route from Arras to Roubaix. 
15:303 Lle - Alex Jones Cyfle arall i ymweld ? Chastell Carreg Cennen, Caerdydd a Llundain gydag Alex Jones. Alex Jones takes us to 3 places of personal importance including Cardiff, Carreg Cennen and London. 
16:00Rhyfel D.T. Davies Taith emosiynol yng nghwmni'r cyn-garcharwr rhyfel DT Davies, 95 oed. Another chance to see Ex-PoW DT Davies, aged 95, on a pilgrimage to places where he was held prisoner by the Nazis. 
16:45Dwy Chwaer a Brawd Film Ffilm sy'n bortread o deulu mewn cymuned wledig ger Aberystwyth, a pherthynas dwy chwaer a brawd sydd dros 90 oed. RTS Award-winning short film about two sisters and a brother in their 90s. 
17:00Ffermio Cawn weld effaith y tywydd poeth ar amaethwyr a chlywed am newidiadau yn y rheolau treth ar werth. We'll hear how the hot weather affects the agriculture industry and discuss VAT changes. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30Nefoedd ar y Ddaear John Ogwen sydd ar drywydd celfyddyd a phensaern?aeth Islam yn y rhaglen hon. Presenter John Ogwen explores the art and architecture of Islam in this programme. 
20:00New: Uchafbwyntiau Llangollen 2018 Nia Roberts a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r wythnos o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Highlights of the 2018 Llangollen International Musical Eisteddfod. 
21:00New: Ar Gefn y Ddraig Ffilm ddogfen yn dilyn ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd 5 niwrnod anodda'r byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus. A man's attempt to complete 5 ultra marathons in 5 days in Wales. 
22:00Seiclo: Le Tour de France - 9 Uchafbwyntiau'r dydd wrth i'r seiclwyr wynebu 15 sector o lwybrau cobls o Arras i Roubaix. The day's highlights as the cyclists face 15 cobbled sectors on the road from Arras to Roubaix. 
22:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths AC, a'r colofnydd dadleuol Rod Liddle, fydd yn wynebu cwestiynau Guto Harri. Lesley Griffiths AM and columnist Rod Liddle face the questions. 
23:00Ar Werth Mae Iestyn Leyshon wedi dod i ganol tref Aberystwyth i ddangos ty i wraig sy'n chwilio am gartref newydd i'w theulu. Iestyn Leyshon is hoping he can find a new home for a first-time buyer. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Iola'r i?r yn penderfynu ei bod am symud ty. Iola the hen decides she wants to move house. Will she find a suitable alternative, or will she realize that there is no place like home?