This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, October 21 2018

06:00Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
06:15Digbi Draig Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too. 
06:25Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
06:40Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu ceffyl ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun. Twm and Lisa make a hobby horse and create a farm with children from Fishguard. 
07:00Jen a Jim Pob Dim Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear. 
07:15Guto Gwningen Ar ?l i Guto ddweud celwydd sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo geisiau achub ei bywyd! Guto tells a lie which leads Dili Minllyn into the clutches of the sly old fox. 
07:30Olobobs Mae'r Olobobs yn rhoi rhywbeth bant yn siop Norbet ond dyw Norbet ddim yn cofio beth yw enw'r peth. The Olobobs give something away at Norbet's shop but he can't remember what it's called. 
07:35Deian a Loli a'r Teledu Mae Deian a Loli yn gwylio eu hoff raglen, pan yn sydyn, mae'r teledu'n torri! Deian and Loli are watching their favourite programme, when suddenly, the television breaks! What can they do? 
07:50Ysbyty Cyw Bach Mae Llew yn s?l yn ei wely ar ?l bwyta rhywbeth sydd wedi ei wneud yn dost. Llew is ill in bed after eating something that has made him feel unwell. 
08:05Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg benblwydd orau bosib iddi. Meic learns that letting Efa do what she wants is the best birthday gift. 
08:15Shwshaswyn Mae'n heulog ar y traeth heddiw, a phawb angen oeri ychydig. It's sunny on the beach today, and everyone needs to cool off somewhat. 
08:25Sam T?n Mae Elvis Criddlington a'i gefnder Jerry Lee Cridlington yn yr un lle mae'n debyg ac mae Steele wedi drysu'n lan! Elvis Criddlington and his cousin Jerry Lee Cridlington - in the same place? 
08:35Patr?l Pawennau Mae Cwrsyn ac Aled yn poeni'n arw am fynd i'r deintydd. Mae'n rhaid galw'r Pawenlu i helpu! Cwrsyn and Aled are scared of going to the dentist so Mr Parry calls the PAW Patrol to help. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr. A selection of programmes for Welsh learners. 
11:00Rownd a Rownd Mae Mathew dal mewn sioc am berthynas ei dad a Lowri, ac mae ganddo gwestiynau i Philip. Mathew is still in shock about his father and Lowri's relationship, and he has questions for Philip. 
11:30Rownd a Rownd Mae John yn cyrraedd pen ei dennyn wrth i Mags fynnu mwy o arian, ac mae'n ystyried neud rhywbeth eithafol er mwyn ei thalu. John reaches the end of his tether as Mags insists on more money. 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon - y tro hwn, clwb gymnasteg. Profile of a sports club - this time, a gymnastics club. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Mae'n gyfnod Diolchgarwch a'r Cynhaeaf, ac edrychwn n?l dros Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru. It's Thanksgiving and Harvest time & we look back at this year's Royal Welsh Agricultural Show. 
12:30Gwlad Beirdd: T Llew Jones Bydd Tudur Dylan Jones yn cyflwyno un o gerddi enwoca' T Llew Jones, Cwm Alltcafan. Discussing one of T Llew Jones' most well-known poems, Cwm Alltcafan and his importance as a poet. 
13:00Parti Bwyd Beca Cyfres newydd. Heddiw mae Beca yn cynnal parti bwyd Americanaidd i drigolion Sir F?n ym mwyty Hydeout ym Mhorthaethwy. New series. Beca prepares an American feast for the people of Anglesey. 
13:30Parti Bwyd Beca Bydd Beca yn paratoi gwledd o gacennau yng nghaffi T.H. Roberts yn Nolgellau yng nghwmni'r awduron Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros. Cakes and treats at T.H. Roberts Caf?, Dolgellau. 
14:00Aberfan: Yr Ymchwiliad Hanner canrif ymlaen, Huw Edwards sy'n adrodd hanes rhyfeddol yr ymchwiliad swyddogol. 50 years since the Aberfan disaster, Huw Edwards charts the incredible story of the official inquiry. 
15:00Y Ty Cymreig: Plasdai Golwg ar blasdai Cymru gan gynnwys Neuadd Glansevern, Ty Tredegar ger Casnewydd, Plas Brondanw a Phlas Nanteos. Featuring Welsh manor houses including Tredegar House in Newport. 
15:30Ralio+ Cawn olwg ar dreialon motorbeics yn 6ed rownd pencampwriaeth treialon motorbeics Prydain. A focus on motorbike trials at the 6th round of the British Motorbike Trials championship. 
16:00Ffermio Y tro hwn edrychwn ar gynllun gwerth ?1000 i wella busnesau cig coch; a pham y mae ffermwr o ardal Hermon wedi gorffen godro. A look at sheep selling for thousands and thousands in auctions! 
16:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
16:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles. 
18:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Daw'r rhaglen o ogledd Sir Benfro, wrth i ni ymuno yn nathliadau pen-blwydd 250 mlynedd Capel Ebenezer Dyfed, Eglwyswrw. Tonight's programme comes from Capel Ebenezer Dyfed, Eglwyswrw. 
19:00New: Hwn Yw Fy Mrawd Cyfle i weld cynhyrchiad llwyfan cofiadwy Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018 am Paul Robeson. A chance to see the National Eisteddfod Wales Cardiff 2018's show about Paul Robeson. 
21:00New: Byw Celwydd 3 Wrth ddisgwyl canlyniad ei ymddangosiad o flaen panel disgyblu, mae Meirion Llywelyn yn ofni'r gwaetha. Meirion Llywelyn fears the worst as he awaits the result of a disciplinary hearing. 
22:00Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Guto Harri sy'n dychwelyd i'w gyn-brifysgol i ofyn ai clwb egsgliwsif i blant ysgolion preifat Lloegr yn bennaf yw prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt. Guto discusses Obxridge universities. 
22:30Rhyfel Fietnam Mae sgandal Watergate yn gorfodi'r Arlywydd Nixon i ymddiswyddo, ac mae rhyfel cartref erchyll yn parhau yn Fietnam. The Watergate scandal forces President Nixon to resign. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul achos mae plant y pentref yn cael parti gwisg ffansi ar y fferm. Children from the village are having a fancy dress party at the farm.