This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, December 15 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Byw Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Dylan ar Daith Hanes David Thompson a fapiodd afon Columbia yn ogystal rhannau helaeth o gyfandir Gogledd America. The story of David Thompson who mapped vast tracts of N. America and the Columbia River. [SL] 
11:00Ysgol Ddawns Anti Karen Mae'r tensiwn yn cynyddu rhwng Anti Karen a'i gwr wrth i bawb frysio i gael y stiwdio ddawns yn barod. Will it be DIY delight or disaster as Anti Karen tries to get the studio ready? [SL] 
11:30Natur Gwyllt Iolo Mae taith Iolo yn mynd ag e i'r Cotswolds. Iolo Williams is in the Cotswolds. He visits an extraordinary farm which has different habitats for wildlife and discovers some Roman snails. [SL] 
12:00Gwesty Aduniad Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty mae Taith Williams a Judith Davies yn cael atebion am eu teulu biolegol. As Christmas arrives at the hotel, Taith Williams and Judith Davies get answers... [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Cefn Gwlad Y tro hwn mae Dai yn cwrdd a'r tad a mab David a Mathew Roberts, sef cynrychiolwyr cynhyrchwyr cig Morrisons yng Nghymru. Dai meets Morrisons' representatives for meat producers in Wales. [SL] 
14:30Garejis: Dan y Bonet Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau! Gwili Jones have left the garage in Lampeter for a roadtrip! [SL] 
15:00Mynyddoedd y Byd: Y Rwenzori Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda. Owen Davis meets veterans of the struggle for independence in Uganda's Rwenzori Mountains. [SL] 
16:00Tn Y tro hwn, cawn weld sut mae'r Gwasanaeth Tn yn cynnig cyngor i'r cyhoedd. This week we'll find out how fire crews work with the public to prevent us from danger. [SL] 
16:25Codi Hwyl: Llydaw Mae Dilwyn yn flin iawn ar l i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest. Dilwyn is not pleased when John oversleeps in Brittany! [SL] 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Clwb Rygbi: Pontypridd v Bedwas Pontypridd sy'n chwarae Bedwas mewn gm Principality Premiership ar Heol Sardis. Cic gyntaf 5.15. Pontypridd play Bedwas in a Principality Premiership game on Sardis Road. Kick-off 5.15. 
19:20Y Drenewydd v Llandudno Y Drenewydd sy'n chwarae Llandudno mewn gm Uwch Gynghrair Cymru JD ar Barc Latham, cic gyntaf 7.45. Newtown play Llandudno in a JD Welsh Premiership League game at Latham Park, K/O 7.45. 
21:40New: Noson Lawen...ers 1982 Ym 1982, wrth lansio S4C, gwelwyd cyfres Noson Lawen ar y teledu am y tro cyntaf hefyd. Cawn gipolwg dros 30 mlynedd o lawenydd! We take a look back over 30 years of the Noson Lawen series. 
22:40Sioe Maggi Noggi Heno, mae'r frenhines drag Maggi Noggi yn cael cwmni'r cyn-bldroediwr Owain Tudur Jones, a cwn y look-a-likes, yr actores Linda Brown. Put some glitter on to join Maggi and her friends! 
23:10Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.