This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, September 22 2018

06:00New: Cyw Rhaglenni plant/Programmes for youngsters: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend: SpynjBob Pantsgw?r, Y Doniolis, Y Dyfnfor, Chwarter Call, Cath-Od, Ben 10, Pigo Dy Drwyn. 
10:00Y Cosmos Sut bydd bywyd ar y ddaear yn dod i ben? Pa fygythiadau sydd i'n byd? How will life on Earth come to an end? What are the threats that could destroy our world? [SL] 
11:00Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams Bydd Iolo Williams yn ffarwelio ?'r mamaliaid ac yn crynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu wrth sbecian yn eu cartrefi ffug. Iolo Williams bids farewell to the mammals living in the burrows. [SL] 
11:30Mamwlad gyda Ffion Hague Ffion Hague sy'n edrych ar fywyd Laura Ashley ac yn darganfod ei bod wedi gorfod dioddef yn dawel yn y gwaith ac yn ei phriodas. Ffion Hague looks at the life and work of Laura Ashley. [SL] 
12:00Bywyd Gwyllt y M?r Joe Bunni sydd ar drywydd y Siarc rhesog, ac hefyd yn mynd i labordy unigryw i astudio bywyd y m?r. Joe Bunni goes diving to look for sharks, and visits a unique lab to study marine life. [SL] 
13:00Ffermio Yn y rhifyn yma, byddwn yn trafod dyfodol sioeau bach yn sgil dyfodiad Unedau Cwarantin. In this episode of Ffermio, we consider the effect of the Quarantine Units on local shows. [SL] 
13:30Cegin Bryn: Yn Ffrainc Mae'r cogydd Bryn Williams yn Lyon yn ymweld ? marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Chef Bryn Williams travels to Lyon and visits the famous food market. [SL] 
14:00Adre: Rhys Mwyn Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld ? chartref yr archeolegydd a'r cerddor Rhys Mwyn. This week, Nia visits the home of the archaeologist and musician Rhys Mwyn. [SL] 
14:30Garddio a Mwy Cyfres newydd - a golwg ar rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi. New series - and a look at the crops we should all consider before the weather turns, plus much more. [SL] 
14:55Trysorau'r Teulu Edrychwn ar uwchgylchu sgert 'vintage', a beth yn wir yw gwerth dau hen feic modur, bocs bychan, a chasgliad o grochenwaith? We upcycle a skirt and value two motorbikes and some pottery. [SL] 
15:50Chwilio am Seren Junior Eurovision Yn y rhaglen gyntaf, cawn glyweliadau ledled Cymru yn Llandudno, Aberystwyth a Chaerdydd. In the first programme, we enjoy auditions across Wales, in Llandudno, Aberystwyth and Cardiff. 
16:50Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
17:00Clwb Rygbi - Dreigiau v Zebre G?m fyw o'r PRO14 wrth i'r Dreigiau chwarae Zebre ar faes Rodney Parade. Cic gyntaf 5:15. Live game from the PRO14 as the Dragons play Zebre at Rodney Parade. Kick-off 5:15. 
19:20Sgorio - Llandudno v Cei Connah G?m fyw Uwch Gynghrair Cymru JD, Llandudno v Cei Connah, C/G 7.30. Live game from the JD Welsh Premier League, Llandudno v Connah's Quay. K/O 7.30, Maesdu Park. English commentary available. 
21:40Noson Lawen Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno'r Noson Lawen o Fangor. Entertainment with Bryn F?n, Gwawr Edwards, Caryl Hughes, Hannah Stone, Glanaethwy Choir, Cefin Roberts, Y Tri Digri and more stars. 
22:40Taith Tatw Dewi Pws Cyfle arall i ymuno ? Dewi Pws ar daith o gwmpas Cymru wrth iddo geisio penderfynu a ddylai gael tatw. Another chance to join Dewi Pws as he weighs up the pros and cons of getting a tattoo. 
23:40Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
00:15Teleshopping Home Shopping. 
01:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw I blant/Kids programmes: Ahoi!, Digbi Draig, Sbarc, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Guto Gwningen, Olobobs, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam T?n, Patr?l Pawennau.