This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, June 19 2018

06:00Yr Ysgol Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cyfrif, ac yn adnabod rhifau, a bydd Cai yn mynd am dro i fferm ei daid. The youngsters are counting and getting to know their numbers today. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Pan fydd Blero a'i ffrindiau'n mynd i gartre'r cwmwl Wadin i gyfarfod ei theulu, daw'n fellt a tharanau wrth i frawd bach Wadin gael y fflachglwy'. Blero and friends visit Wadin the Cloud. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Popi'r Gath Penderfyna Popi a'i chriw fod angen aur arnyn nhw i adeiladu cerflun ar gyfer y Brenin Broga. Popi and her friends need gold for the statue they are building for Brenin Broga the frog king. 
06:50Sam Tn Mae'n ddiwrnod ras flynyddol Rolio Caws Pontypandy. Ond mae cynllun Norman i ennill y ras yn mynd o chwith pan aiff ar goll ar y mynydd. It's the day of the Pontypandy Cheese Roll Challenge. 
07:00Octonots Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a Cregynnog mewn coedwig wymon. The Octonauts and the Kelp Forest Rescue. 
07:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips. Today's theme is the weather. 
07:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o allwedd. The Line draws Dipdap a key. He uses it to wind up clockwork objects which act in an unusual way. 
07:30New: Patrl Pawennau Mae'n ddiwrnod Sioe Dalent Porth yr Haul! Mae'r Maer yn poeni nad oes digon o berfformwyr ond mae'r cwn talentog yn camu i'r adwy. The Pups help out at the local Talent Show. 
07:45New: Dathlu 'Da Dona Ymunwch Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Today, Joshua will be having a fancy-dress party with Tara Tan Toc. 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen yn sl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet. 
08:10Ynys Broc Mr Lili Mae pawb ar yr ynys yn mynd i dy'r Iarll Carw ar y traeth i gael ychydig o hwyl yr haf! The whole island is heading to Iarll Carw's beach house for some summer fun! 
08:20Boj Diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw. Boj comes up with an idea for a new one-of-a-kind fountain that money can't buy! 
08:30Abadas Mae gair heddiw'n rhywbeth sydd i'w wneud chyfri. Tybed beth yw e a ble daw'r Abadas o hyd iddo? We're adding with the Abadas! What does today's word do, and where can it be found? 
08:40Twt Mae Twt wedi cyffroi'n ln - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn yr harbwr. Twt is very excited as the Harbour Master has agreed to hold a talent competition. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n colli ei hudlath. All Ben ei helpu i'w chael yn l? Mali needs her wand to do magic. But one day she loses her wand and is very sad. Ben uses his elf skills to find it again. 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae Tili wedi blino bod yn hi ei hun ac yn penderfynu gorffwys. Tili is very busy and is fed up of being herself and decides to rest. The friends decide to become Tili for the day. 
09:20Holi Hana Daw Gwenda'r Jiraff i sylwi ei bod yn gallu helpu ei ffrindiau oherwydd ei bod yn dalach na nhw. Gwenda the giraffe is very unhappy because she is taller than all her friends. 
09:30Straeon Ty Pen Sin Ifan sy'n adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan. Sin Ifan tells how Alffi's shadow eventually catches up with his boy and has some fun at last. 
09:45Pentre Bach Mae Bili ar dn eisiau hedfan i America fel y gwnaeth Jac a Jini ar eu mis ml, ond mae Sabrina wedi blino! Billy is on fire wanting to fly to America just as Jac and Jini did. 
10:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio. The gang from Llanrug make musical instruments and Llio goes to her dance class. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Al Tal wedi troelli cymaint nes ei fod yn chwil. Beth sy'n achosi hynny tybed? The monster and his friends go on a rollercoaster adventure and figure out why Al Tal is in such a spin. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Popi'r Gath Wrth dorri twll i adeiladu pwll nofio, mae'r criw yn dod o hyd i ddarn o lechen lluniau arno. While digging a swimming pool, the gang discovers a piece of tile covered in picture writing. 
10:50Sam Tn Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre. 
11:00Octonots Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw trwy adael i'r mr orlifo i'r llong. The Octonauts and the Snot Sea Cucumber. 
11:10Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:25Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o rywbeth sydd i fod i godi ofn ar Dipdap ond mae Dipdap yn codi ofn ar y peth dychrynllyd yn lle! The Line draws a scary thing to frighten Dipdap. 
11:30Patrl Pawennau Mae'n rhaid i Fflei a'r cwn achub peilot enwog a'i hawyren cyn iddo suddo i'r mr. Fflei and the Pups must save a famous stunt pilot and her plane before it sinks into the ocean. 
11:45Dathlu 'Da Dona Heddiw, bydd Lilly Wen yn cael parti ar lan y mr gyda Jim. Join Dona Direidi in a fun-filled party, full of games, dancing and singing. Today, Lilly Wen enjoys a beach party with Jim. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Jude Ciss: Y WAG o Fn Pennod gynta'r gyfres gyntaf yn dilyn Jude Ciss, cyn wraig y chwaraewr pl-droed Djibril Ciss. First episode of the first series following the WAG lifestyle of Jude Ciss. [SL] 
12:30Y Fets Dilynwn holl driniaethau Fets Ystwyth yn y practis ac ar ffermydd lleol. New series following vets from Aberystwyth. A cat has surgery and a sheepdog is in danger of losing a leg. 
13:30Rhestr gyda Huw Stephens Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Join Huw Stephens as he guides three teams through a series of multiple choice rounds as they strive to win 1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Huw Fash yn rhoi gweddnewidiad i wyliwr lwcus arall a bydd yr arlunydd David Greenslade yn y stiwdio. Huw Fash will be giving another lucky viewer a makeover. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Lampeter's May equine market is recognised all over Britain and horses are arriving in their hundreds to be sold. Bleddyn Williams is hoping to find a buyer for his Welsh Cob. 
15:30Cefn Gwlad Pennod o 1982 sy'n ymweld Dan Theophilus oedd wedi byw ar fferm y teulu ar ei ben ei hun ers 1954. Filmed in 1982 we visit Dan Theophilus who had lived alone on the family farm since 1954. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Octonots, Meic y Marchog, Patrl Pawennau, Dathlu 'Da Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pyramid Rhaglen antur sy'n rhoi tro modern ar yr Hen Aifft! Lawr lwytha'r ap er mwyn chwarae'r gemau. Adventure game show that takes the 21st Century to Ancient Egypt! Play at home with the app. 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae stondin lemond gan Gwboi a Twm Twm ond maen nhw'n sylweddoli bod stondin gan Io a Dilwen reit gyferbyn nhw. Gwboi a Twm Twm set up a lemonade stand but there's competition! 
17:45New: Sinema'r Byd: Blas ar Fyw Ffilm fer o'r Weriniaeth Siec am fachgen sy'n anhapus bod ei dad yn aros gartref i ofalu am y teulu yn lle mynd allan i weithio. Short film from the Czech Republic about a boy and his dad. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:0504Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld beudy sydd wedi trawsnewid yn gartref hyfryd a thy Sioraidd yn Nhresaith. Aled Samuel visits a converted cowshed near Machynlleth and a home in Tresaith. 
18:30Rownd a Rownd Yn dilyn ei gyfnod yn y carchar, mae Kelvin yn cael trafferth setlo yn l i 'fywyd-go-iawn'. Following his time in jail, Kelvin is finding it difficult settling into life back home. 
19:00New: Heno Mi fydd y grwp, DNA, yn y stiwdio i ganu cn oddi ar eu halbwm newydd. The band, DNA, will be in the studio to perform a song from their new album. 
19:30Pobol y Cwm Mae DJ a Sioned yn ceisio dod o hyd i ffordd o gyd-fyw yn y pentref. Mae Sin yn ailddarganfod ei ieuenctid. DJ and Sioned try to find a way of living in the same village. 
20:00New: Pwy 'di Bos y Gegin?! Gyda Genod Rhydonnen o ardal Rhuthun; Teulu Coedmadog o ardal Tregarth a Theulu Llandeilo. Three more families compete in the cookery challenge in the hope of going through to the semis. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Pobl Dolgellau sy'n cael cyfle i herio'r AS Liz Saville Roberts a David Davis AS sy'n wynebu cwestiynau Guto Harri. Secretary of State for Exiting the EU David Davis faces Guto's questions. 
22:00Trefi Gwyllt Iolo Mae Iolo'n gweld llwynogod, moch daear a dyfrgwn yn crwydro yn y nos. Iolo sees foxes, badgers and otters roaming in the night and visits Wrexham, Haverfordwest, Carmarthen and Pembroke. 
22:30Pele 1-0 Dilynwn Gary Slaymaker i Zurich i gwrdd Brenin y bl gron, Pel. Another chance to see Gary Slaymaker travel to Zurich to meet The King of Football, Pel as the 2018 World Cup takes place. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'r brain wedi bod yn bwyta bwyd yr ieir, tybed a fydd gan Heti syniad sut i'w hel nhw oddi yno? The crows have been eating the hens' food. Will Heti have an idea to keep them away?