This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, February 27 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae'r mr-leidr Ben Dant yn ymuno Dona Direidi. This week the pirate Ben Dant joins Dona Direidi and prepares a picnic for his long voyage. 
06:15Tili a'i ffrindiau Un noson wrth i bawb arall gysgu'n sownd, mae Tili'n cael trafferth cysgu. It's quiet in the house as the friends are sleeping soundly through the night. All except Tili who can't sleep. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam yn penderfynu hyfforddi Deino i fod yn 'gi da'. Igam Ogam decides to train Deino to be a 'good dog'. 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic eisiau gwersylla dros nos yn y goedwig - heb unrhyw offer o gwbl! Meic wants to camp out overnight - but takes nothing with him to make the evening comfortable! 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell l a defnyddio'r rhai blaen i symud. Seal shows Monkey and the children how he rolls and uses his flippers to move round. 
07:35New: Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Ln Las, Abertawe sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Ln Las, Swansea join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
07:55Peppa Mae rhywfaint o waith papur Dadi Mochyn wedi mynd ar goll - oherwydd fod Mami Mochyn, Peppa a George wedi eu defnyddio i wneud awyrennau papur. Dadi Mochyn's papers go missing - woops! 
08:00Holi Hana Mae Ernie Eryr wedi cael llond bol ar gael ei gymharu a'i gefnder perffaith Jeremi. Ernie the Eagle has had a belly full of being compared to his cousin Jeremi. 
08:10New: Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori bob tro'n llawn hud. Heddiw, cawn stori Bolgi a'r gacen ben-blwydd. Story time is a magical time and today's story is about Bolgi's birthday. 
08:15Boj Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. The buddies are helping to tidy up ready for a competition. But it all goes wrong and gets rather messy! 
08:30Abadas 'Gwdihw' yw'r gair newydd ond tybed ble mae dod o hyd i un? Today's word is 'owl'. Who will be chosen to search for the 'owl' and where will they find it? 
08:40Bla Bla Blewog Mae Mam wrthi'n chwarae'r tiwba ond mae'r swn yn gyrru Boris yn wallgo'! Mam is playing the tuba but Boris can't stand the noise. Boris tries various strategies to spoil Mam's playing. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell. Smotyn catches a cold and is invited to go to stay in the castle. 
09:05Sbridiri MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn dysgu ei ffrindiau sut i wneud teganau newydd trwy blygu papur. Meripwsan learns how to make new toys for his friends by folding paper. 
09:30Straeon Ty Pen Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpected has appeared in the jungle - it's a rather large, very colourful egg. Daniel Glyn tells the story. 
09:45Pentre Bach Mae Bili Bom Bom a'i deulu yn gwneud pop arbennig ar gyfer y briodas ond mae rhywbeth yn mynd o'i le. Bili Bom Bom makes a special pop for the wedding but something goes very wrong! 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Betsan Brysur helps Dona make some bread to eat. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae pawb yn gyffrous pan fo Tili'n colli dant gan y bydd y Dylwythen Deg yn dod ag arian i gyfnewid amdano! Tili loses a wobbly tooth and her friends get excited about the Tooth Fairy. 
10:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Does neb yn gallu dod o hyd i Ig Og! Pan mae ei ffrindiau'n galw ei henw maen nhw'n clywed yn y pellter, "Dwi ddim yma!" No-one can find Ig Og! She shouts, "I'm not here!" from far away. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them! 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nl ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out. 
11:35Ahoi! Mr-ladron o Ysgol Bro Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n ymuno Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Bro Ogwr, Bridgend join Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
11:55Peppa Mae Peppa a'i theulu'n hel afalau a mwyar duon yng ngardd Nain a Taid Mochyn i wneud pwdin. Peppa and family collect apples and blackberries in Nain and Taid Mochyn's garden to make a pie. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley ar Daith Bydd Dudley yn mynd ni i Dde Cymru'r wythnos hon a bydd gwledd o rysetiau i'n temtio. Dudley takes us to South Wales this week where a feast of recipes await us including Spotted Dick. [SL] 
12:30Cynefin Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Heledd, Iestyn a Sin yn crwydro Bro Tegid. The squire who founded the world's first sheepdog trials and a motorbike racer feature in a visit to Bro Tegid. 
13:30Ward Plant Wardiau'n cau, cleifion yn cael eu symud ar frys a llawfeddyg o Farbados sy'n siarad Cymraeg. Ward closures, emergency transfers and a Welsh speaking surgeon from Barbados! 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05New: John Ac Alun Mwy o ganu gwlad gyda John ac Alun a'u gwesteion, Iona ac Andy. More country and western singing with the popular duo, John and Alun, and their guests, Iona and Andy. First shown in 1998. 
15:30Dathlu Bydd Nia Parry a Leah Hughes yn trefnu dathliad pen-blwydd i Melfyn Parry o ardal Caernarfon. Nia Parry and Leah Hughes arrange a birthday celebration for Melfyn Parry from Caernarfon. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ynys Broc Mr Lili, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Dreigiau: Marchogion Berc Mae Igion yn benderfynol o gael Twllddant yn l mewn cysylltiad 'i deulu. Ond ai twyll yw'r cyfan? Igion thinks he can put Twllddant in touch with his lost family but is he being duped? 
17:25Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
17:35Pwy Geith y Gig? Mae'r panel yn dewis aelodau'r band newydd ac maen nhw'n ymarfer gyda'i gilydd am y tro cyntaf. The panel chooses the band members and the lucky few practise together for the first time. 7/8 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05New: Prosiect Z Mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol y Preseli. A fydd y pum disgybl yn dianc neu'n cael eu troi'n Zeds? The Zeds have arrived in Ysgol y Preseli. Will the pupils escape or be turned into Zeds? 
18:30Rownd a Rownd Yn yr ysgol mae noson agored y chweched wedi cyrraedd ac mae Llio'n teimlo'r pwysau. At school, everything is set up for the sixth form open evening and Llio is feeling the pressure. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Kath yn busnesu yng nghofnodion meddygol Debbie. Nid yw Dani'n hapus gyda barmaid newydd y Deri. Kath sneaks a peak at Debbie's medical records. Dani isn't happy about the new barmaid. 
20:00New: Cefn Gwlad Cyfres newydd gyda Dai Llanilar wrth y llyw gyda chyflwynwyr newydd. A new series of hour-long programmes with Dai Llanilar and a team of new presenters visiting people in rural areas. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:00Wil ac Aeron: Taith yr Alban Mae Wil ac Aeron yn ymuno chwch sy'n pysgota oddi ar Ynys Uist yn yr Hebrides ond mae Wil yn cael ychydig o drafferth. Wil gets seasick on a fishing boat off the Isle of Uist. 
22:30Noson Lawen Aeron Pughe sy'n cyflwyno o Lanfair Caereinion yng nghwmni Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Frn ac eraill. With Dafydd Iwan, Robyn Lyn Evans, Gwibdaith Hen Frn and others. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae crwban cloff yn dod i'r fferm er mwyn rhoi cyfle i'w goes wella. A lame tortoise comes to stay on the farm to recuperate and Jaff comes up with an idea to help the tortoise move about.