This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Thursday, May 31 2018

06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Daw Pero i chwilio am gymorth gan fod Talfryn wedi torri ei fys. Pero seeks help when Talfryn has a broken finger, so Blero and his friends save the day and discover bones are amazing. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Igam Ogam eisiau bod yn ferch fawr. Igam Ogam wishes that she was bigger. 
06:50Sam Tn Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch. Mandy and Norman try to hunt down the crafty fox. 
07:00Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Sebra streipiau. Colourful stories from Africa about the animals. Today we find out why Zebra has stripes. 
07:10Yn yr Ardd Mae'r criw yn mynd ati i chwarae cuddio ond mae un bach yn mynd ar goll! The friends decide to play a game of hide and seek but one of them gets lost and they all get worried. 
07:25New: Cyw a'i Ffrindiau Mae hi'n ddiwrnod gwyntog heddiw ac mae Cyw yn creu rhywbeth arbennig iawn i'w hedfan yn y gwynt. It's a windy day, and Cyw makes something very special that can fly in the sky. 
07:30New: Patrl Pawennau Mae ffermwr Al yn galw ar Gwil am gymorth i hel ei ddefaid. Farmer Al calls Gwil and needs help to fix his fence and herd all the sheep. 
07:45New: Cacamwnci Mae Cacamwnci yn l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh! 
08:00Syrcas Deithiol Dewi Efallai bod Brn yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio! Brn might be strong, but he has two left feet when it comes to dancing! 
08:10Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
08:15Boj Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur. Boj and Rwpa are going for their gold spotter Ranger badges and have to take a photograph of a rare bird. 
08:30Abadas Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. It's the restaurant game with the Abadas! Hari and Seren serve up a surprise for Ela to eat. 
08:40Bla Bla Blewog Mae Boris eisiau defnyddio car y Bla Bla Blewog, y Fellten Felen Fach, i fynd 'i shampw i Bentreblew. Boris wants to use the flufferpufferpoop to take things to sell in Hairytown. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae pawb yn ymweld chastell y Brenin a Brenhines Aur. Everyone visits King and Queen Marigold at their castle. 
09:05Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meripwsan finds a huge music box in the garden and want to open it, but the handle is too high for him. 
09:30Straeon Ty Pen Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw am ddeg hwyaden ar daith. Caryl Parry Jones tells the story of ten little ducks who need to concentrate on their journey. 
09:45Cei Bach Mae Betsan yn dysgu gwers bwysig. Betsan learns an important lesson about signs. 
10:00Octonots Mae Ira wedi cynllunio Octolabordy Tanddwr newydd i astudio mannau dyfnaf y cefnfor. Ira designs a new Deep Sea Station in 'The Octonauts and the Mariana Trench Adventure'. 
10:30New: Eisteddfod yr Urdd Golwg yn l ar Noson Dawnsio Disgo/Hip-Hop/Stryd neithiwr. Highlights of last night's Disco/Hip-Hop/Street competitions and news from today's prelims. English commentary available. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05New: Eisteddfod yr Urdd Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno cystadlaethau ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd. Coverage of competitions for secondary school pupils. English sound-track available. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Eisteddfod yr Urdd Mwy o gystadlu'r pedwerydd diwrnod a chyflwyno Gwobrau Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru. More competitions and the Tir na n-Og awards. English sound-track available. 
16:00New: Eisteddfod yr Urdd Darllediad byw o brif Seremoni'r dydd: Y Cadeirio: anrhydeddu Prifardd Urdd Gobaith Cymru 2018. Live coverage of today's main event, the Chairing of the Bard. English commentary available 
16:30New: Eisteddfod yr Urdd Cystadlaethau ola'r dydd a holl gyffro canlyniadau'r llwyfan. The last of the day's competitions plus a round-up of results. English commentary available. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05'Sgota gyda Julian Lewis Jones Bydd Julian Lewis Jones yn pysgota ym Mae Clew, County Mayo, Iwerddon yng nghwmni ei gyd-gyflwynydd Rhys Llywelyn. Julian Lewis Jones will be fishing for Giant Skate in Clew Bay, Ireland. 
18:30Rownd a Rownd Mae Kay yn ceisio cuddio ei thristwch drwy ganoblwyntio ar Kelvin ac mae Michelle yn llwyddo i roi ei throed ynddi eto! Kay concentrates on Kelvin and Michelle puts her foot in it again! 
19:00New: Heno Mae'r criw yn sgwrsio gyda chyn-chwaraewyr rygbi Cymru, sydd yn cymryd rhan mewn diwrnod golff elusennol. The crew chat with some ex-Wales rugby players taking part in a charity golf day. 
20:00New: Eisteddfod yr Urdd Uchafbwyntiau'r cystadlu o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 yng nghwmni Heledd Cynwal. Today's highlights from the Urdd Eisteddfod with Heledd Cynwal. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Priodas Pum Mil Yr wythnos hon Llyr ac Emma o Bonterwyd sy'n priodi. Llyr & Emma from Devil's Bridge are the second couple to get hitched. Can their friends and family arrange a day to remember for 5,000? 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Ar y Bysus Bysus ar gyfer dathliadau arbennig sy'n cael eu trefnu y tro hwn! Celebrations take centre stage tonight as buses are arranged for a concert, a wedding and to mark a special milestone. 
23:30Eisteddfod yr Urdd Uchafbwyntiau'r cystadlu o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 yng nghwmni Heledd Cynwal. Today's highlights from the Urdd Eisteddfod with Heledd Cynwal. 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. It's time for the sheep to be sheared, but one sheep, Daloni, is scared of the noise. Will she be sheared?