This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, August 24 2018

06:00TiPiNi Mae'r criw yn cyrraedd Llanuwchllyn ac mae ffrindiau o Ysgol O.M. Edwards yn helpu Kizzy a Kai i ddysgu am hanes y Gymraeg! Kizzy and Kai meet friends from Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn. 
06:15Digbi Draig Mae Digbi'n dda am chwarae triciau ar ei ffrindiau ar Ddydd Ffwl Pen Cyll. Ond a fydd ei ffrindiau'n gallu chwarae tric yn l ar Digbi? Can Digbi's friends trick him on Fool's Day? 
06:25Guto Gwningen Ar l i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan a'i ffrindiau yn dysgu gwerthfawrogi'r hyn sydd ganddyn nhw, yn lle disgwyl rhywbeth newydd drwy'r amser. Morgan and his friends learn to appreciate what they have. 
07:00Boj Mae Daniel a Carwyn am i Boj chwarae gyda nhw ond nid y llall. Daniel and Carwyn both want Boj to play with them and not the other. How can they solve the problem? 
07:10Gwdihw Cawn ddilyn y broses o wyna a gweld sut mae pysgod bach yn helpu cadw traed yn ln! We'll be following the lambing season and finding out how little fish can help keep our feet clean! 
07:25Peppa Yn dilyn trip i lecyn mynyddig hardd, mae Dadi Mochyn yn colli goriadau'r car lawr draen dwfn. After a trip to a mountain beauty spot, Dadi Mochyn loses the car keys down a deep drain. 
07:35Teulu Ni Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! Today, Efa makes preperations for a new addition to the family - a new cousin! 
07:45Llan-ar-goll-en Mae swn udo anarferol yn codi ofn ar bentrefwyr Llan-ar-goll-en. There's a weird howling sound around Llan-ar-goll-en which is frightening all the villagers. 
08:00Cymylaubychain Mae Seren Fach yn awyddus iawn i fod yn Seren Wib. Sut bydd yn mynd ati tybed? Seren Fach is keen to be a shooting star. How will she go about it? 
08:10Olobobs Mae Dino wedi blino ar wrando ar Norbet yn ymarfer ei focs-gwasgu felly mae'r Olobobs yn creu Sugnwr Swn i geisio helpu! Dino is tired of Norbet's squeezy-box so the Olobobs try to help. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae'r plant yn dangos mai teganau syml yw'r gorau. Cadi and friends help an inventor discover the joys of a simple toy. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound. 
08:55Marcaroni Cn newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chn o Dwr y Cloc! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower! 
09:10Stiw Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle. 
09:20Oli dan y Don Mae'r Shane cystadleuol yna nl unwaith eto! Mae e wedi penderfynu agor ranch mr lewys drws nesaf i'w gefnder. Shane and his squid ranch create problems for Oli and the crew. 
09:35Nodi Mae'r goleudy wedi torri a rhaid rhybuddio'r mr-ladron am berygl y creigiau yn y mr! The lighthouse has broken, and there's nothing to warn the pirates about the rocks! 
09:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Llandwrog wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandwrog 
10:00TiPiNi Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Kizzy and Kai learn about famous people from Treorchy - some musical and some speedy! 
10:15Digbi Draig Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld Phen Cyll. Ond mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir. Digbi's cousin, Dewi, visits Pen Cyll. Is he really such a hero? 
10:25Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae yna edrych ymlaen at Wyl y Goleuadau ac i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ymlaen eleni. Everybody is looking forward to the Light Festival. Who will turn on the lights? 
11:00Boj Mae Mr Clipaclop mewn picil. Mae cymaint o waith i'w wneud yn yr Hwylfan Hwyl heddiw ond mae e'n llawn annwyd. Mr Clipaclop is in a pickle. He has a cold but he also has lots to do! 
11:10Gwdihw Byddwn yn cwrdd neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus wrth ei waith yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd. We meet Cian's snake and see an extraordinary bird of prey at work. 
11:25Peppa Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw? Captain Daddy Dog is home from the sea and he's brought gifts! What can they be? 
11:35Teulu Ni Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno thm pl-droed. Efa has a flute lesson and Noa joins a local football team. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae pawb yn edrych ymlaen at wersi cadw'n heini Mrs Tomos Ty Twt, ond mae Enid, beic un olwyn Mrs T yn diflannu. Enid, Mrs T's unicycle, goes missing, and Prys ar Frys and Ceri are called! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Arfordir Cymru: Llyn Straeon am ddiwydiant penwaig Nefyn, craig chwedl ryfeddol al longddrylliad a esgorodd ar enw newydd ar un llecyn o'r arfordir. Shipwrecks and legends from Nant Gwrtheyrn to Porth Ty Mawr. [SL] 
12:30Straeon Tafarn Ymweld 'r Pic a Shovel, Rhydaman, clwb a sefydlwyd fel protest gan weithwyr y bysus. Dewi's visit in 2011 to the Pick and Shovel, Ammanford, first established as a protest by bus workers. 
13:00Lloyd Macey Portread personol o fywyd Lloyd Macey a golwg yn l ar ei brofiad ar sioe dalent enwocaf y byd. Behind-the-scenes access and exclusive footage as Lloyd reflects on his time on The X Factor. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Wrth i Anwen gefnu ar Edwin, a John Albert gael ei feio am adael Medwen, mae Pengelli yn lle digon cythryblus. Anwen turns her back on Edwin and John Albert is hurt by Medwen. 
15:30New: Dei A Tom Mae'r ddau frawd yn parhau 'u taith yn Ne America ac yn crwydro mynyddoedd y Torres Del Paine ym Mhatagonia. In this 1998 edition, the brothers continue their journey in South America. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc Mr Lili, Guto Gwningen, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00Larfa Mae Coch a Melyn yn ceisio talu'r pwyth yn l i Prism tra ei fod yn sownd mewn ffan. Red and Yellow get revenge on Prism while he's trapped by a fan. Then Red gets sucked in too! 
17:05Y Dyfnfor Mae Capten Pen Mwrthwl wedi cipio'r teulu Nekton ar ei long danfor. Ond mae'r llong ar fin boddi! Capten Pen Mwrthwl has captured the Nektons aboard his sub! Can everyone be saved? 
17:25Pwy Geith y Gig? Wedi wythnosau o drafod mae'n amser i glywed band newydd Pwy Geith y Gig? yn perfformio am y tro cyntaf. It's time to hear the new band play their debut performance at the Urdd. 
17:50Gogs Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters. 
18:00Adre: Rhys Mwyn Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld chartref yr archeolegydd a'r cerddor Rhys Mwyn. This week, Nia visits the home of the archaeologist and musician Rhys Mwyn. 
18:30New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
19:30Sgorio: Llanelli v Y Barri Gm fyw rhwng dau o gyn-bencampwyr y gynghrair. A live game between two former league champions form the south who have fought back from the brink. K/O, 7.35. English commentary available. 
21:45New: Maes B: Y Reu Pennod arbennig o Ochr 1 gyda pherfformiad byw Y Reu o Maes B 2018, a golwg ar baratoadau y band cyn gorffen y nos Wener yn y 'Steddfod eleni. Music by Y Reu from this year's Maes B. 
22:15Nodyn Mewn rhaglen o 2011, Elin Fflur sy'n cyflwyno wrth i'r Al Lewis Band berfformio caneuon oddi ar y CD Ar Gof a Chadw. Elin Fflur presents music by Al Lewis and Wil Tn in this archive series. 
22:50Gwlad yr Astra Gwyn Mae Trefor yn cael trafferth efo'r car a does neb yn cysgu yn ei wely ei hun. Trefor struggles with a puncture and no-one sleeps in their own bed. 
23:20Galw Nain Nain Nain Fflur Hughes sy'n mynd ar dri dt gyda help ei nain, Olwen Hughes. Fflur Hughes goes on three dates with the help of her grandmother, Olwen Hughes. 
23:55..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam Tn, Patrl Pawennau, Asra.