This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Sunday, November 18 2018

06:00Cyw Cyw Ahoi!, Tomos a'i Ffrindiau, Sbarc, Sbridiri, Do Re Mi Dona, Guto Gwningen, Sblij a Sbloj, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam T?n, Patr?l Pawennau. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Pen-blwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr. A selection of programmes for Welsh learners. 
11:00Rownd a Rownd Mae Carwyn a Gwenno'n anghytuno ar flaenoriaethau busnes a teulu; a Dylan yn gwneud ffwl o'i hun yn yr ysgol. Another slap in the face for Dylan as he makes a fool of himself at school... 
11:30Rownd a Rownd Yn dilyn cyhoeddiad syfrdanol Lowri, mae Kelvin a theulu K-Kabs i gyd mewn sioc. Following Lowri's big announcement, Kelvin and the K-Kabs family are all in shock. 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon - y tro hwn, athletau. Profile of a sports club - this time, athletics. 
12:00Gwlad Beirdd: T Gwynn Jones Mae Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn ymweld ? Chaernarfon ac Aberystwyth wrth ddysgu mwy am T Gwynn Jones. T Gwynn Jones is the poet under the spotlight this week. 
12:30Patagonia Eric Jones ac Ioan Doyle Eric Jones sy'n rhannu atgofion gyda Ioan Doyle ar siwrnai fythgofiadwy ar hyd asgwrn cefn yr Andes. Eric Jones shares his memories with Ioan Doyle on an epic climb in the Andes, Patagonia. 
13:55Byd o Liw: Y Rhyfel Mawr Rhaglen arbennig yn bwrw golwg ar sut y newidiodd y Rhyfel Mawr ddulliau paentio arlunwyr y cyfnod. How conflict and technology caused artists to produce new styles and subjects. 
14:55Ralio+ Y tro hwn, ry' ni ynghanol cyffro rali nos chwedlonol Cilwendeg a drefnir gan Glwb Moduro Dyffryn Teifi. This time, the crew follow the excitement of the legendary night rally of Cilwendeg. 
15:20Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
15:45Cymru v Tonga Darllediad byw trydydd g?m Cyfres yr Hydref Cymru, yn erbyn Tonga. C/G 2.30 o'r Stadiwm Principality. Live coverage of Wales' third Autumn internationals game, against Tonga. K/O 2.30. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, dathlwn y Beibl yn ei amrywiol ffurfiau, wrth ddysgu am stori ysbrydoledig Mari Jones, drwy lygaid plant Llanuwchllyn.This time, we learn about the inspiring story of Mary Jones. 
20:00New: Y Wal Y cyntaf o'r gyfres bwerus. Ffion Dafis sy'n teithio i Mecsico ac UDA i glywed barn ar ddwy ochr i'r ffin. We head to Mexico and the US to meet people living on both sides of the boundary. 
21:00New: Byw Celwydd 3 Mae bwriad Nuclear UK i gladdu gwastraff ymbelydrol yng Ngogledd Cymru yn achosi problemau i Rhiannon. Nuclear UK's intention of burying radioactive waste in North Wales causes problems... 
22:00Y Byd ar Bedwar 2018/19 Ymchwilio honiadau bod dyn busnes o Sir F?n yn gyfrifol am dwyll cynllun pyramid gwerth miliynau yn Dubai. Investigating allegations of an Anglesey businessman's multi-million pound fraud. 
22:30Cymru v Denmarc G?m grwp olaf Cynghrair y Cenhedloedd rhwng Cymru a Denmarc, yn Stadiwm Dinas Caerdydd, C/G 7.45. Coverage of the Nations League match, Wales v Denmark at Cardiff City Stadium, K/O 7.45. 
00:45Teleshopping Home Shopping. 
02:15..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Jaff is in pain because he has toothache. Gwen decides to pull out the tooth with a piece of string, but will her plan work?