This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, June 24 2018

06:00New: Cyw Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mr Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Sws Llyffant, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog a mwy/and more. 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw! 
08:55Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Geraint Hardy sy'n 'Codi Pac' ac yn cymryd taith hamddenol i Abergwaun. Yn 'Cwmni' bydd yn ymweld Cwrw Llyn. In 'Codi Pac' we visit Fishguard and in 'Cwmni' we meet workers at Cwrw Llyn. 
11:00Rownd a Rownd Yn dilyn ei gyfnod yn y carchar, mae Kelvin yn cael trafferth setlo yn l i 'fywyd-go-iawn'. Following his time in jail, Kelvin is finding it difficult settling into life back home. 
11:30Rownd a Rownd Ar l sbwylio noson fach ramantus gyda Lowri, mae Kelvin yn parhau i ypsetio pobl - neb yn fwy na Terry. After ruining a romantic night in with Lowri, Kelvin continues to upset people. 
11:55New: Clwb Ni Cipolwg ar glwb chwaraeon a'r wythnos hon cawn ymuno chwaraewyr rygbi mewn cadair olwyn. Profile of a sports club this week focusing on wheelchair rugby. 
12:00Trefi Gwyllt Iolo Yn y gyfres hon, mae Iolo Williams yn chwilio am fywyd gwyllt yn ein trefi. From foxes and herons to badgers and red squirrels, Iolo Williams discovers amazing wildlife in our towns. 
12:30Dylan ar Daith Stori Timothy Richard, y cenhadwr pwysicaf i fynd i Tsieina erioed, yn l rhai. This is the story of Timothy Richard; perhaps the most important missionary to China ever, from any nation. 
13:30Pobl Harri Parri Ar grwydr o Gaerdydd i Lannau Mersi, bydd Harri'n ceisio dod i ddeall beth sy'n ysgogi'r rhai mae'n ystyried yn bobl arbennig iawn. Harri finds out what drives some of the people he admires. 
14:00Ar y Dibyn Ymunwch Lowri Morgan a Dilwyn Sanderson-Jones yn y rownd derfynol i weld ai Hannah neu Tom fydd enillydd Ar y Dibyn 2015. Will Hannah or Tom win their way to their dream job? 
15:00Pele 1-0 Dilynwn Gary Slaymaker i Zurich i gwrdd Brenin y bl gron, Pel. Another chance to see Gary Slaymaker travel to Zurich to meet The King of Football, Pel as the 2018 World Cup takes place. 
16:00George Best: Y Bl a'r Botel Cipolwg ar fywyd George Best yng nghwmni ei deulu a'i gyd-chwaraewyr wrth i ni ddod i adnabod y dyn y tu l i'r arwr. Family & team mates of George Best talk about the man behind the legend. 
16:30Treiathlon Sir Benfro Uchafbwyntiau Treiathlon Sir Benfro, ail rownd Cyfres Cymru 2018. Highlights of the Pembrokeshire Coast Triathlon, round two of the Welsh Super Series. 
17:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week.With on-screen English subtitles 
19:30Nefoedd ar y Ddaear Yr wythnos hon, bydd John Ogwen yn mynd ar drywydd celfyddyd a phensaernaeth Iddewiaeth. John Ogwen explores the art and architecture of Judaism in this archive programme. 
20:00Hen Blant Bach Cyfle arall i weld chwech o blant bach yn rhannu eu gofal dydd gyda chriw o bensiynwyr. Another chance to see the social study which brings elderly people and toddlers together for day care. 
21:00Cynefin: Merthyr Cyfle arall i ddilyn y criw wrth iddynt ymweld Merthyr Tudful. Another chance to hear stories from Merthyr - from the ironmasters and industry to boxing and the first steam train journey. 
22:00Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Pobl Dolgellau sy'n cael cyfle i herio'r AS Liz Saville Roberts a David Davis AS sy'n wynebu cwestiynau Guto Harri. Secretary of State for Exiting the EU David Davis faces Guto's questions. 
22:30Ar Werth Mae Glyn Owens yn chwilio am deulu newydd i adnewyddu hen ysgol. Dafydd Hardy rolls up his sleeves to introduce a new service into the business and Glyn Owens has an old school to sell. 
23:00Ward Plant Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant. Appendix, sepsis and a fit - three very different conditions need treatment in the final programme of the series. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul A fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd i ddau oen ar l iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm? Will Jaff manage to track two little lambs down after they wander away?