This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, February 18 2018

06:00New: Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Bob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tn, Ahoi! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00New: Dal Ati: Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 
10:00New: Dal Ati Casgliadau o gwdihws, Groggs a gwisgoedd clasurol. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teulu'. Collections of owls, Groggs and classic clothing in Caru Casglu. Followed by Benthyg Teulu. 
11:00Rownd a Rownd Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol Sglein ac mae Rhys yn dal i wthio'i hun i'r eithaf. Meical & Michelle are worried about the future of Sglein and Rhys is pushing himself too hard. 
11:30Rownd a Rownd Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo fod yn barod i gymryd rhan yn y ras. Rhys is in more pain than he is willing to admit. 
11:55Calon: Anna Pawelko Mae'r arlunydd Anna Pawelko yn creu llun sy'n ddehongliad ffantasi o gastell ein prifddinas. Artist Anna Pawelko creates a painting which is a fantasy interpretation of Cardiff Castle. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Wrth i ni gyrraedd y Grawys, Ryland Teifi sy'n dysgu mwy am y cyfnod pwysig yma yn arwain at y Pasg. Ryland Teifi learns more about fasting during Lent and Ramadan. Plus, hymns from Bangor. 
12:30Rygbi Pawb Rownd gynderfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd yn cymryd y sylw'r wythnos hon. The focus this week is on the Welsh Schools and Colleges League semi finals. 
13:15Fferm Ffactor: Selebs Bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn cystadlu ar y cwrs tractor. Llyr Evans takes on Stifyn Parri in the tractor challenge and Sin Lloyd and Dyl Mei guess cuts of meat while blindfolded. 
14:15Lorau Mansel Davies a'i Fab Mae'n ddiwrnod ola' emosiynol i un o weithwyr y cwmni - Jack Vaughan. In the final programme in the series, it's an emotional final day at work for popular driver Jack Vaughan. 
14:45Ffermio Bydd Meinir mewn sioe newydd sbon i'r diwydiant llaeth sy'n trafod y dechnoleg ddiweddaraf. Meinir visits a new show for the dairy industry and finds out more about the latest technology. 
15:15Clwb Rygbi: Dreigiau v Benetton Mae'r Dreigiau'n croesawu Benetton i Rodney Parade ar gyfer gm yn y Guinness PRO14. Cic gyntaf, 3.30. The Dragons welcome Benetton to Rodney Parade for this PRO14 fixture. Kick-off, 3.30. 
17:30Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Rhaglen o Aberystwyth yn canolbwyntio ar y berthynas agos rhwng amaeth a chrefydd. Celebrating the unity between faith and agriculture with congregational singing from Aberystwyth. 
20:00New: Cynefin Crwydro Dyffryn Aman - o'r Mynydd Du i un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru. Exploring the Amman Valley - from the Black Mountain to one of Wales' most historic places of worship. 
21:00New: Craith Mae'r heddlu yn llwyddo i gael y wybodaeth sydd angen arnyn nhw o'r diwedd. The police finally succeed in getting the required information and this leads to some explosive events. 
22:00Ein Byd Mae Sin yn ymchwilio i'r pwysau sy'n bodoli yn y byd ffasiwn gan gynnwys y teimlad bod rhaid bod yn denau. Looking at pressures in the fashion industry including feeling the need to be thin 
22:30Alan Llwyd-Nid Myfi yw Myfi Fy Hun Portread personol o'r Prifardd Alan Llwyd gan ei gydweithiwr a'i gyfaill Wyn Thomas. A portrait from 2005 of Chaired Bard Alan Llwyd, by his close friend and colleague Wyn Thomas. 
23:30Ward Plant Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. A little boy fights for his life on the children's ward at Ysbyty Gwynedd, Bangor. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. The hens decide to play a trick on Heti and Jaff by pretending there is a fox in their pen.