This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Tuesday, September 18 2018

06:00Ysbyty Cyw Bach Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils. Jangl needs to go to hospital to have his tonsils out. 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod ? dagrau i'w lygaid. Blero finds a dusty sock and wonders why it makes him tearful. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio. Bobi Jac plays a bouncing game in the countryside. 
06:50Igam Ogam Mae Deino yn cael siom mawr pan nad yw Igam Ogam eisiau chwarae. Deino wants to play with Igam Ogam but the disappointed dinosaur discovers it's never the right time. 
07:00Y Teulu Mawr Er siom a gofid i Mrs Twt mae Timotheus yn gwahodd plant y Teulu Mawr draw i aros am noson. Much to Mrs Twt's alarm Timotheus invites Morus, Malan and Moc for a sleepover. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at The Heart'. 
07:30New: Olobobs Mae Sgodyn Mawr yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed! With Sgodyn Mawr stuck up a tree there's nothing for it but to create a huge slide! 
07:35Patr?l Pawennau Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano. Aled has lost his backpack on his first day at school. Can the PAW help? 
07:50New: Sam T?n Mae Norman yn ffilmio ffilm ysb?wr a fe yw Jac Pond - mae Sam Tan a'i griw wrth gefn! Norman is filming the "best ever" spy film and he is Jac Pond. Sam Tan and his crew are on standby! 
08:00Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work as a vet with Llinos. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways. 
08:20Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Trelyn, Y Coed Duon, sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Today pirates from Ysgol Trelyn, Blackwood help Ben Dant and Cadi to challenge Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Mae'n ddiwrnod y ras heddiw a phawb ar d?n eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Today is race day and everyone is keen to win at least one race. 
08:55Octonots Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i'r criw fentro y tu mewn iddo i achub y pysgodyn bach. Harri and Pegwn retrieve a Porcupine Pufferfish from inside a whale shark. 
09:05Tili a'i ffrindiau Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am wneud yr un pethau ?'i ffrindiau. Twmffi is feeling a bit droopy as he thinks he's not good at anything. 
09:20Cled Dewch gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi Joblot's got a whole day to fill and decides to build a staircase. But he doesn't know when to stop. 
09:45Pentre Bach Mae Anti Dot wedi mynd ar ei gwyliau gan adael Mot y ci yng ngofal Jini. Aunty Dot has gone away on holiday and left Mot the dog in Jini's care. 
10:00Ysbyty Cyw Bach Mae Jangl yn 'sbotiau i gyd ac mae'n rhaid i Ddoctor Mair ddod o hyd i'r achos. Jangl is covered in spots. Can Dr Mair find out what is wrong? 
10:15Blero yn Mynd i Ocido All Blero ddim deall pam bod ei gert yn gwrthod symud. Blero can't work out why his cart can't move. The wheels just won't go round so off he goes to Ocido to find out why. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud hel?. Bobi Jac and Crensh enjoy an adventure in the orchard. 
10:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ?l i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o ddrygioni. Igam Ogam paints a cave painting of herself that springs to life and creates mischief. 
11:00Y Teulu Mawr Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un newydd. Having broken Mrs Mawr's pink pig ornament Morus turns to Malan for help. 
11:15Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
11:30Olobobs Mae Gyrdi'n gwneud ffrindiau gyda chrancod ar lan y m?r, ond mae angen arno help Mwydyn Mawr i gyrraedd eu cartref caregog nhw. Gyrdi befriends some crabs at the beach. 
11:35Patr?l Pawennau Mae gwartheg Ffermwr Al yn dianc oddi ar y tr?n yn ystod Twmpath Porth yr Haul! Out-of-towner Farmer Al's herd of cows escape from their train car during Porth yr Haul's Hoedown! 
11:50Sam T?n Mae Norman yn edrych ar ?l ci Anti Phyllis, Ledi Piffl Pawen, ac mae yna drwbwl ar y gorwel! Norman is looking after Aunty Phyllis' dog, Lady Puffle Paws, and there's some trouble brewing! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle Cyfle i'r bugail orffwys wrth i Ioan fynd i Iwerddon i aros ar fferm, a thaclo dringfa sydd ond wedi'i choncro unwaith. Ioan takes a break to Ireland to tackle the fearsome Holy Jesus Wall. [SL] 
12:30Wynne Evans ar Waith Ar ?l y perfformiad o flaen Syr Karl Jenkins, mae Wynne yn cynnal dosbarth meistr arall i'r c?r gael dysgu c?n newydd. Wynne Evans holds a masterclass for his choir and springs a surprise. 
13:00Ffasiwn Bildar Y rownd derfynol. Ar ?l wythnosau o gystadlu mae'r ffeinal fawr wedi cyrraedd! Three builders compete in the final for a cash prize of ?3,500, and the chance for professional modelling work. 
13:30Rhestr gyda Huw Stephens Huw Stephens sy'n cyflwyno cwis sy'n gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim. Join Huw Stephens as he guides three teams through a series of multiple choice rounds as they strive to win ?1000. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd gan Huw Fash holl straeon Wythnos Ffasiwn Llundain, tra bod Dr Si?n Dafydd yn trafod anhwylderau diffyg cwsg. Huw Fash is in the studio with gossip from London Fashion Week. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Mae Elwyn a Caroline yn edrych ymlaen i symud ty cyn y 'Dolig. A fyddant yn llwyddo? Elwyn and Caroline are ready to move house before Christmas. Will they succeed? 
15:30Clasuron Cefn Gwlad Yn y rhaglen hon a ddarlledwyd gyntaf ym 1983, mae Dai Jones, Llanilar yn ymweld ?'r tenor Trebor Edwards ar ei fferm ger Corwen. Dai Jones Llanilar visits tenor Trebor Edwards (1983). 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Meic y Marchog, Patr?l Pawennau, Dathlu 'Da Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Beti'n prynu peiriant arbennig i Macs a Crinc. Mae Macs yn meddwl ei fod yn feistr ar beiriannau. Beti has bought a special machine for Macs and Crinc. Macs thinks he's cleverer than it! 
17:15SpynjBob Pantsgw?r Mae Plankton yn creu bwyty tanddaearol sy'n bygwth busnes y Crancdy. Plankton creates an underground restaurant that threatens to put the Krusty Krab out of business. 
17:30Cog1nio Bydd deg cogydd ifanc yn coginio eu hoff brydau i Elin Williams, o Canna Deli, Caerdydd a Steffan Davies o westy Gidleigh Park. Ten young cooks prepare their favourite dishes for the judges. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ralio+ Mae Rali Twrci'n dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd wedi 8 mlynedd ar gyfer 10fed rownd y tymor eleni. Rally Turkey returns to the WRC after 8 years for the 10th round of the 2018 season. 
18:30Rownd a Rownd Gan ei bod yn nesau at ddiwrnod penblwydd Kylie, mae teulu'r K's yn trefnu taith deuluol i'r sinema. As it's nearing Kylie's birthday, the K's decide to arrange a family trip to the cinema. 
19:00New: Heno Bydd Heno yn dathlu deugain mlynedd ers adfywiad Nant Gwrtheyrn, ac mae Ifan Jones Evans yn y stiwdio. Heno will be live from Nant Gwrtheyrn to celebrate 40 years since its transformation. 
19:30Pobol y Cwm Mae bywyd Eifion yn deilchion a does ganddo nunlle i guddio. Mae Elgan yn penderfynu dilyn ei galon. Eifion's world crumbles and he has nowhere to hide. Elgan decides to follow his heart. 
20:00Chwilio am Seren Junior Eurovision Yn y rhaglen gyntaf, cawn glyweliadau ledled Cymru yn Llandudno, Aberystwyth a Chaerdydd. In the first programme, we enjoy auditions across Wales, in Llandudno, Aberystwyth and Cardiff. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Yn y rhaglen hon - cyfweliadau gyda'r tri sydd yn y ras i fod yn arweinydd Plaid Cymru. Featuring special interviews with the three candidates running for the Plaid Cymru leadership. 
22:00DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom Yn y ddogfen hon dilynwn ffrindiau o dair ysgol wrth iddynt baratoi am eu 'prom' blynyddol. In this programme, we follow friends from three schools as they prepare for their annual prom. 
23:00New: Mwy O'r Babell L?n 2018 Mari Lovgreen sy'n holi Llwyd Owen, Lisa Angharad, a Nici Beech am obsesiynau eu harddegau; & mwy. Mari Lovgreen asks Llwyd Owen, Lisa Angharad, & Nici Beech about their teenage obsessions. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Gwydion a Lois yn ymweld ? Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y fferm. Gwydion and Lois are visiting Hafod Haul, but they have accidentally left litter round the farm.