This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, January 19 2018

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories. 
06:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi a'i ffrindiau yn dysgu mwy am fywyd morladron a'u trysor. Cadi and friends help a band of pirates sort their treasure. They also help them learn that treasure is for enjoying! 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio. Blero goes to the funfair but the shrinkasizer creates a huge mess! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Meripwsan Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. While Meripwsan is playing catch with Owi, he finds a funny shaped stone which turns out to be a roly-poly egg. 
07:00Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream. 
07:15New: Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
07:25Twm Tisian Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree. 
07:35Ysbyty Cyw Bach Mae Cyw wedi torri ei adain - ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. Cyw breaks a wing and has to go to hospital. 
07:50Sara a Cwac Mae swn ofnadwy yn nhy Sara a Cwac, y cwestiwn ydy, o ble daw'r swn tybed? There is a terrible noise in Sara and Cwac's house, the question is, where is it coming from? 
08:00Octonots Gyda chymorth pysgodyn parot cefngrwm a'i ffrindiau sy'n hoff iawn o gnoi creigiau, mae'r Octonots yn llwyddo i rwystro meteor rhag taro'r Octofad. A humphead parrotfish helps the Octonots. 
08:15Ty Ml Mae Sbonc wedi cael asgwrn sydd yn gwneud swn, ond mae hyn yn achosi problem. Sbonc has a new toy bone that squeaks, but this soon causes a problem. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno. The Little Princess's friends think she is far too old for a dummy but she disagrees. 
08:30Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
08:45Marcaroni Mae'r Llithroffon yn penderfynu bod angen i Marcaroni gadw'n heini heddiw - ac mae'n ei wisgo yn ei drowsus bach a'i sgidiau rhedeg. Marcaroni decides it's time he took some exercise. 
09:00Popi'r Gath Darganfu Owi wy Deryn y Bwn. Caiff y fam yr wy yn l oherwydd dycnwch Popi a'i chriw! The gang discover a giant spotted egg which Owl identifies as that of a Bumblebird. 
09:10Stiw Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail. After hearing about an escaped elephant Stiw sets out to trap the animal. 
09:25Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae Mali'n edrych ar l ei chwiorydd, yr efeilliaid. Ond maen nhw'n dwyn hudlath ac yn creu hafoc dros y wlad! Mali and her friends mind her twin sisters but they wreak havoc with a wand. 
09:35Holi Hana Mae Ernie - y pencampwr marblis - yn dysgu sut i gael hwyl hyd yn oed wrth golli. Ernie the marble champion learns to enjoy himself even when he loses! 
09:45Bach a Mawr Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade Bach to leave bees alone. 
10:00Hafod Haul Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there? 
10:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
10:30Blero yn Mynd i Ocido Dydy pwmpenni Maer Oci ddim yn tyfu'n dda iawn, ond mae Blero a'i ffrindiau'n datrys y broblem. Mayor Oci's pumpkins don't seem to be growing - but a few wiggly worms may be able to help! 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod afalau a chrancod ac yn dysgu sut i ddal. Meripwsan discovers apples and crabs then learns how to catch. 
11:00Jen a Jim a'r Cywiadur Mae swn rhyfedd yn dod o do ty Cyw ac mae'r criw'n grediniol bod 'na ysbryd yn y to. There's a strange noise coming from the roof of Cyw's house and the crew are convinced it's a ghost! 
11:15Digbi Draig Mae rhywun yn dwyn pethau oddi wrth Digbi a'i ffrindiau yn ystod y nos. Someone is taking items from Digbi and his friends in the middle of the night. Who could it be? 
11:30Twm Tisian Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast. 
11:35Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm er mwyn darganfod sut mae wyau yn cael eu dodwy. Rapsgaliwn will be visiting a farm in this episode to discover how eggs are laid. 
11:50Sara a Cwac O diar,mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop. Oh dear, Sara's favourite shoes have a hole in them, she'll have to get a new pair from the shop. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Pobol Porthgain Mae 'tractors' yn llenwi pentref Porthgain ac mae Rob Rees, garej Llanrhian, yn cael bob math o drafferth! Porthgain is full of tractors and Robert Rees is in all kinds of trouble! [SL] 
12:30Iolo Williams ar y Barrier Reef Bydd Iolo'n teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd coalas gwyllt. Iolo dives with sharks off Lizard Island & sees wild koalas on Magnetic Island. 
13:30Chwaraeon y Dyn Bach Record byd a rasio ceir hefo Brian Roberts, y gwibiwr ifanc Tomi Roberts-Jones, ac Ysgol Hafod Lon. A world record and racing cars, a young sprinter and sport at Ysgol Hafod Lon. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd Gareth Richards yn cynnig ysbrydoliaeth yn y gegin a Lowri Cooke yn adolygu ffilmiau'r mis. Gareth Richards offers inspiration for the kitchen and Lowri Cooke reviews this month's films 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Pengelli Mae'r heddlu yn chwilio am Geraint a'r bobl ar y stad wedi'u cyffroi. Ac mae Annette yn corddi'r dyfroedd gyda Gwenda. There's a buzz in the air as the police come looking for Geraint. 
15:30Byd Pws: Fietnam Ymunwch Dewi 'Pws' Morris ar daith fythgofiadwy ar gefn beic o Hanoi i Saigon mewn rhaglen o 2001. Dewi Pws sets off on a rented bike on a memorable journey from Hanoi to Saigon, Vietnam. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Meripwsan, Jen a Jim a'r Cywiadur, Digbi Draig, Traed Moch. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cic Y tro yma, mae Owain a Heledd yn cael gwers rhwng y pyst gyda golwr Cymru, Owain Fn Williams. Owain and Heledd get a goalkeeping lesson from Wales's Owain Fn Williams. 
17:25SpynjBob Pantsgwr Mae SpynjBob yn edrych ymlaen heddiw gan ei fod yn credu mai heddiw fydd 'y dydd gorau erioed'. SpynjBob is looking forward to having the 'best day ever' today. 
17:35Cog1nio Mae deg cogydd ifanc yn coginio eu hoff brydau i Kelly Thomas, prif gogydd yr Harbourmaster, Aberaeron. Ten chefs from South Wales present their meals to Kelly Thomas of the Harbourmaster. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhaglen o 2009, mae Nia yn cyfweld ag un o dderwyddon Mn, Kris Hughes. Nia Parry meets a member of the Anglesey Druids, Kris Hughes and explores Llinos Lee's glamorous wardrobe. 
18:30Darren Drws Nesa Mae David yn trio ei orau i ymlacio mewn gwers ioga tra bod Kevin yn paratoi'r home brew. David tries his best to de-stress during a yoga lesson while Kevin prepares the home brew. 
19:00New: Heno Bydd y gantores Nesdi Jones yn ymuno ni ac yn perfformio ei chn newydd. Singer Nesdi Jones joins us in the studio and performs her new song and we mark Squirrel Appreciation Day! 
20:00Pobol y Cwm Beth mae Debbie am wneud gyda'r wybodaeth mae hi newydd ei darganfod? What will Debbie do with the information she has just found? The truth about Dai and DJ's deceit becomes known to all. 
20:25New: Ar y Dibyn Bydd gofyn i'r wyth sydd ar l roi eu ffydd yn llwyr yn nwylo Lowri a Dilwyn mewn sialens frawychus. The remaining eight adventurers take part in a terrifying trust test challenge. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Coeden Faled Cerys Matthews Y tro hwn mae Cerys yn darganfod gwreiddiau'r emyn-dn, Gwahoddiad, a'r hwiangerdd, Suo Gn. Cerys explores the roots of the hymn, Gwahoddiad, and traces the story of the lullaby, Suo Gn. 
22:00Adre: Sin James Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y gantores a'r actores, Sin James. This week we'll be visiting the home of musician and actress Sin James. 
22:30Craith Mae Lowri Driscoll, nyrs leol, yn denu sylw Dylan Harris. Lowri Driscoll, a local nurse, catches the eye of Dylan Harris and Cadi and Vaughan learn more about the tough life Mali led. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend fun for youngsters: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Cacamwnci, Igam Ogam, Da 'Di Dona, Ahoi!