This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Wednesday, April 25 2018

06:00Hafod Haul Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y m?r, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno. Jaff, Iola, Gwen and Pedol decide to go on a trip to the beach, and have a lovely day out. 
06:15Bobi Jac Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau. Bobi Jac and Crensh the Rabbit play in the vegetable patch. 
06:25Guto Gwningen Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn achub eu ffrind? Benja's up in the air as an unwilling passenger of a flyaway kite! 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo? Today Miss Goch Gota gives Morgan an important job, but can he do it? 
07:00Boj Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Boj, Tada and Mimsi are invited to the Blaas' high tech house for tea. 
07:10Heini Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld ?'r siop gwisg ffansi. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a fancy dress shop. 
07:25Wibli Sochyn y Mochyn Mae gan Wibli b?l fach goch sbonciog iawn iawn sy'n gyflym tu hwnt ac wrth sboncio o gwmpas y lle i gyd mae'n creu pob math o helbulon. Wibbly has a very very bouncy ball. 
07:35Bing Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too. 
07:45Teulu Mewn Bacpac Taith dwy ferch a'u rhieni o gwmpas y byd. Series following Lili, Nel and their parents as they backpack around the world, experiencing the different countries in one great adventure. 
08:00Cymylaubychain Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae tr?n, ond mae eu bryd ar yrru tr?n st?m go iawn. Ffwffa and Bobo love playing trains, but what they'd really like to do is drive the cloudy train. 
08:10Byd Begw Bwt Yn y rhaglen hon cawn ein tywys i fyd o greaduriaid rhyfedd iawn. During this programme we are introduced to the folk song Ton Ton Ton and a world of very strange creatures. 
08:15Y Teulu Mawr Mae Morus y ffotograffydd am ennill diwrnod i'r teulu mewn parc dwr. Ond oes rhaid cael lluniau perffaith? Morus the photographer attempts to win a family outing to an aqua park. 
08:30Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
08:40Meic y Marchog Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Sblash wants to tell a bedtime story and Meic tries to find him a good one. 
08:55Dwylo'r Enfys Mae Mabli'n mynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach ac yn ebsonio pwysigrwydd ymarfer. Mabli from Denbigh teaches Heulwen that if you want to perform on stage, you must practise. [SL] 
09:05Stiw Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld. Esyllt talks Stiw into entering a dance contest. 
09:20Oli dan y Don Pan fo Oli'n colli ei hyder mae Beth yn rhoi hwb fawr iddo. When Oli loses his confidence Beth gives him a boost. 
09:35Nodi Mae Tesi yn benderfynol o guro Mr Simsan yn y gystadleuaeth pobi teisen. Tessie wants to beat Mr Wobbly Man in the Cakey Bake competition. 
09:45Tecwyn y Tractor Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor. 
10:00Hafod Haul Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show? 
10:15Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cyfnewid lle ?'i mam am ddiwrnod. The Little Princess changes places with her mum for the day. 
10:25Guto Gwningen Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i gael mwy. Guto and friends go to Owl Island to get more nuts. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan a Mali yn dysgu gwers bwysig gan Taid a Nain. Morgan and Mali learn an important lesson from Taid a Nain. 
11:00123 Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Today we'll go on a Wild West adventure with the number 1. 
11:10Heini Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld ?'r siop gwisg ffansi. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a fancy dress shop. 
11:25Plant y Byd Awn i Fongolia i gwrdd ? merch 4 oed o'r enw Shoree wrth iddi helpu ei theulu i adeiladu cartref newydd. In Mongolia we meet 4 year old Shoree as she helps her family to build a new home. 
11:35Abadas Mae'r Abadas yn brysur yn chwarae 'ceffylau' pan ddaw Ben ar eu traws. The Abadas are cantering around the island playing 'horsey'. Today's new word has something to do with horses too. 
11:45Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Crwydro: Dafydd Iwan Iolo Williams sy'n crwydro yn ardal Llanuwchllyn gyda Dafydd Iwan. Iolo Williams walks with Dafydd Iwan in the Llanuwchllyn area. [SL] 
12:30Y Ty Arian Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. New show putting family finances under the spotlight. 
13:30Garddio a Mwy Bydd Iwan yn trawsnewid gardd Ysgol Gellionnen, gan adnewyddu ty gwydr go wahanol. Iwan will transform a garden in Gellionnen School and give a rather unusual greenhouse a makeover. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Byddwn yn agor drysau ein clwb llyfrau, a bydd digon o dips steil a chyngor bwyd a diod. We'll open the doors of our book club and offer plenty of style, food and drink advice. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05New: Pengelli Mae Harri'n mynnu bod John Albert yn gadael y ty ond mae Medwen yn ei gymryd yn ?l. Harri is adamant that John Albert gets out of the house but Medwen agrees to take him back. 
15:30Tro Breizh Lyn Ebeneser Ymunwn ? Lyn Ebenezer ar bererindod drwy Lydaw, mewn cyfres o 1997. We follow Lyn Ebenezer on a journey through Brittany in this series first broadcast in 1997. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Sam T?n, Digbi Draig, Do Re Mi Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Boom! Heddiw, byddwn ni'n dangos sut i greu lamp lafa ac yn chwarae gyda sleim. We'll be making slime and visiting one of the best special effects companies in Britain. 
17:15Dennis a Dannedd Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog. 
17:25Lois yn erbyn Anni Mae sialensiau heriol a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth ddawnsio heddiw? Today's challenge is to learn a ballet dance in Bangor. 
17:35Llond Ceg Byddwn yn canolbwyntio ar fathau gwahanol o fwlio; o fwlio corfforol i fwlio ar gyfryngau cymdeithasol. Bullying: from physical attacks to bullying on social media. What can be done? 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Her Yr Hinsawdd Califfornia, lle mae blynyddoedd o sychder yn cael effaith ddinistriol ar yr amgylchedd. Prof Siwan Davies travels to California where years of drought are having adverse effects on life. 
18:30Mwy o Sgorio Aeron Edwards sy'n ymuno ? Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones a bydd sgwrs gyda Carl Robinson yn Vancouver. Features include a behind the scenes look at Cardiff City on matchday. 
19:00New: Heno Byddwn yn fyw o'r Senedd i groesawu t?m Gemau Gymanwlad Cymru yn ?l wedi'u llwyddiant diweddar. Live at the National Assembly to welcome members of Wales' Commonwealth Games team back home. 
19:30Pobol y Cwm Mae trwbl yn cyrraedd Rhif 7 wrth i Wendy, mam Dani a Tyler, lanio yn y cwm. Dani and Tyler's mother, Wendy, arrives in the village - with trouble hot on her heels. 
20:25New: Wil ac Aeron: Taith Rwmania Mae Wil ac Aeron yn cyfnewid y fan am gwch ac yn gadael y tir mawr i dreulio amser gyda chriw o bysgotwyr ar afon y Danube. Wil and Aeron join a group of brothers who fish the Danube Delta. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30New: Elis James: Cic Lan yr Archif Cyfres gomedi. Y digrifwr Elis James sy'n edrych 'n?l trwy hanner canrif o archif ffilm a theledu Cymru. New comedy series. Elis James looks through fifty years of Welsh film and TV archive. 
22:00Codi Hwyl: Yr Alban Yn y rhaglen olaf, bydd John a Dilwyn yn darganfod a fydd modd teithio yn ?l i Gymru yn eu cwch eu hunain, y Mystique. Will John and Dilwyn be able to make it back to Wales in the Mystique? 
22:30Galw Nain Nain Nain Mae Ffion Jones, sy'n byw yng Nghaerdydd, yn mynd ar dd?t gyda help ei nain, Delyth Rees o Fachynlleth. Ffion Jones goes on a date with the help of her grandmother, Delyth Rees. 
23:05Cadw Cwmni gyda John Hardy Nia Tomos sy'n paratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 2020 a Beryl Vaughan sy'n cerdded ar hyd arfordir Cymru sy'n sgwrsio heddiw. John chats to Nia Tomos and Beryl Vaughan. 
23:40..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld ? pherllan afalau er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal. Rapsgaliwn will be visiting an orchard to find out how apples are turned into apple juice