This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, October 27 2017

06:00Hafod Haul Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them? 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we hear why Bushbaby has big eyes. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n methu deall pam bod rhywun neu rywbeth arall yn dynwared pob swn mae o'n ei wneud. Blero's having fun blowing loud noises but who is copying him? 
06:40Sam T?n Mae Norman yn cael ei ben yn sownd rhwng bariau'r ffens ger yr orsaf d?n. Norman manages to get his head stuck between the railings outside the fire station. 
06:55Meripwsan Mae Meripwsan eisiau helpu Eli i gael hwyl, felly mae'n creu maes chwarae antur yn ei gardd. Meripwsan wants to help Eli to have some adventurous fun, so he sets up an adventure playground. 
07:00New: Jen a Jim a'r Cywiadur "Wwww" a "Eeee" yw rhai o'r synau rhyfedd sy'n dod o'r fferm heddiw, ond beth sy'n anarferol amdanyn nhw? "Wwww" and "Eeee" are some of the strange sounds coming from the farm today! 
07:15New: Olobobs Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw. At the forest Awards Day Tib and Bobl become jealous of Lalw's prize. 
07:25Digbi Draig Mae Digbi'n gobeithio mai dyma ei flwyddyn i ennill 'Y Ras Fawr'! Digbi hopes that this is his year to win 'The Great Race'! But Glenys tells Teifion that she must win the race. 
07:35Dona Direidi Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld ? Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth! This week Sali Mali visits Dona Direidi, but she is in a bit of a pickle! 
07:50Sara a Cwac Mae Sara yn gwarchod Asyn heddiw, ac yn poeni ei fod yn drist. Mae hi'n ceisio pob math o bethau i godi ei galon. Sara is looking after Donkey today, and is worried that he's sad. 
08:00Octonots Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a Cregynnog mewn coedwig wymon. The Octonauts and the Kelp Forest Rescue. 
08:10Wmff Mae Wmff a Lwlw yn defnyddio ff?n Mam Wmff er mwyn chwarae gwneud galwadau ff?n. Wmff and Lwlw borrow Wmff's Mum's phone in order to play making phonecalls. 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ymolchi - dyw hi ddim eisiau bath o gwbl. The Little Princess does not like baths and will do anything to avoid them. 
08:35Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
08:45Marcaroni Mae 'na arogl hyfryd yn yr awyr yn Nhwr y Cloc heddiw. Ble mae Oli tybed? Mae Oli'n pobi - mi fydd 'na bethau blasus i de! There's a lovely smell wafting through the Clock Tower today. 
09:00Popi'r Gath Mae Popi a'u ffrindiau yn mynd ar antur i'r gofod ond caiff Alma freuddwyd erchyll lle mae Sioni'n anghenfil y gofod. Popi and friends go on an adventure to outer space. 
09:10Stiw Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Stiw helps Nain bake a cake for Mother's Day but Dad eats it! 
09:20Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r plant yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd i'r s?r yn ystod y dydd felly maen nhw'n ymweld ?'r Coblyn Doeth yn y llyfrgell. The children visit the Wise Old Elf in the Elf Library. 
09:35Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
09:45Bach a Mawr Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach! Keep your head down when Big and Small decide to take a photograph for Small's scrapbook! 
10:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed. 
10:15Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar ?l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
10:30Sam T?n Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Norman and Mandy compete to prove who's the best at hide and seek. 
10:40Twt Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono? The harbour water has turned green overnight. What is causing this? 
10:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic gyda Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae Peppa yn gadael ei thedi ar ol. Peppa leaves her teddy behind after a picnic with Mr Zebra. 
11:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
11:15Olobobs Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae g?m o 'Mae Selwyn yn dweud'! The Olobobs play Simon Says. 
11:20Digbi Draig Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan. Betsi and her Spectrumorph turn Digbi red like his hero Gruffudd Goch. 
11:35Dona Direidi Mae Now o'r gyfres 'Ribidir?s' yn galw draw i weld Dona Direidi. Now calls in to see Dona Direidi in her pink bedroom and helps her make animal masks. 
11:50Sara a Cwac Mae Sara yn plannu hadau yn yr ardd gyda Cwac. Wedi aros am yn hir, mae yna nionod bychan yn ymddangos. Sara plants seeds in the garden with Cwac. After a long wait, little onions appear. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Yr Anialwch: Lowri Morgan: Namib Lowri Morgan sy'n teithio i'r Namib ac yn rhyfeddu at anifeiliaid yr anialwch hynafol yma. Lowri Morgan travels to the Namib Desert to see the animals and meet the local people. 
13:30Doctoriaid Yfory Cyfres newydd. Mae Jess a Rhodri yn dygymod ? realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd. New series following medical students. Jess & Rhodri cope with life in Ysbyty Gwynedd's A&E department. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cyfrinach Oes y Cerrig Gwenllian Jones sy'n cyflwyno'r gyfres dreiddgar hon sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynol ryw. In the final episode, we see how more complex societies developed. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Digbi Draig, Meic y Marchog, Cacamwnci. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:45Angelo am Byth Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life! 
17:55New: Fideo Fi Mae Fideo Fi yn ?l gyda chyfres o vlogs a haciau byr ar sut i baratoi ar gyfer Calan Gaeaf llawn steil. Fideo Fi is back with a series of Halloween hacks and vlogs. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Mewn rhifyn o 2005, cawn gipolwg ar gartref o'r 1930au yn Abertawe a hen gapel sydd wedi'i drawsnewid ym Mro Morgannwg. A 1930s house in Swansea and a converted chapel in the Vale of Glam. 
18:30Garddio a Mwy Mae Sioned yn mwynhau sesiwn o gerfio pwmpen ar Yst?d Penarl?g yn y rhaglen olaf. Meinir plants hedging, Sioned does some pumpkin carving and Iwan learns about nut trees. Last in the series. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae Britt yn sylweddoli ei bod hi wedi gwneud camgymeriad erchyll. Mae Diane wedi dod o hyd i bartner dawns gwell na Dai, ond pwy? Britt realises she's made a terrible mistake. 
20:25New: Ralio+: Rali Cymru GB Cawn holl uchafbwyntiau'r cyffro wrth i'r gyrwyr fentro i'r Canolbarth ar gyfer cymalau Myherin, Sweet Lamb a Hafren. Highlights of the Mid Wales stages - Myherin, Sweet Lamb and Hafren. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Deuawdau Rhys Meirion Lleuwen Steffan fydd yn tywys Rhys Meirion o gwmpas ei chynefin - yng Nghymru ac yn Llydaw ac yn canu deuawdau. Lleuwen Steffan shows Rhys some of her favourite places in Wales & Brittany. 
22:30Bang Caiff corff ei ddarganfod mewn coedwig sy'n mynd ?'r ymchwiliad i farwolaeth Stevie Rose i gyfeiriad newydd. A body is discovered in a forest and leads to a fresh twist in the investigation. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni ar gyfer plant. Weekend programmes for younger viewers: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ocido, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patr?l Pawennau, Asra.