This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, December 22 2017

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sl. It's the day to harvest the hay at Hafod Haul farm, but Heti is not feeling very well. 
06:15Chwedlau Tinga Tinga Heddiw, cawn glywed pam mae mwncod yn neidio trwy'r coed. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why monkeys swing in the trees. 
06:30Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero wedi cynhyrfu'n ln oherwydd y Nadolig. Ond mae'n dysgu bod rhaid i bawb gael noson dda o gwsg, hyd yn oed Sin Corn. Blero learns even Mother Christmas needs a good night's sleep. 
06:40Sam Tn Mae dau deulu'n achosi problem i'r frigd dn wrth iddynt gystadlu i gael y goleuadau Nadolig gorau ym Mhontypandy. Two families compete to have the best Christmas lights in Pontypandy. 
06:50Meripwsan Ar l cwympo a tharo dyn eira Wban ac Eryn, mae Meripwsan yn eu helpu nhw i greu un newydd. After crashing into Wban and Eryn's snowman, Meripwsan helps them build a new one. 
07:00New: Jen a Jim a'r Cywiadur Mae Seth y ci fferm yn cyfarth byth a hefyd a does neb yn gwybod pam! Seth the dog is barking a lot and nobody knows why! I wonder if Jen and Jim can work out why Seth is barking? 
07:15New: Olobobs Mae hi'n ddiwrnod oer yng nghoedwig yr Olobobs ac mae pawb yn aros iddi fwrw eira, ond mae'r cymylau'n cysgu! The Olobobs need to wake up the clouds so they can create some snow! 
07:20Digbi Draig Does neb eisiau helpu Cochyn i ddod o hyd i'w farcud yn y gors oherwydd y Bwystfil Mwd! No-one wants to help Digi get his kite out of the swamp because of the Mud Monster! 
07:30Rapsgaliwn Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales finding out about Christmas trees. 
07:45Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn edrych ymlaen at y Nadolig ac yn mynd ati i addurno'r goeden. Sara and Cwac are looking forward to Christmas Day and get to work decorating their tree. 
08:00Octonots Pan mae'r Octonots yn mynd ar helfa drysor forladron, mae Harri yn cyfarfod y cymar delfrydol ar y ffordd - Parot Mr! The Octonauts and the Pirate Parrotfish. 
08:10Ty Ml Ydy, mae'r noson fawr wedi cyrraedd, mae cyffro ofnadwy ymhobman ac mae Morgan a Mali yn cael trafferth cysgu. It's Christmas Eve and Morgan and Mali have trouble sleeping. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cyfnewid lle 'i mam am ddiwrnod. The Little Princess changes places with her mum for the day. 
08:30Guto Gwningen Gan fod Mr Sboncen yn rhy sl i fynd i ddosbarthu negesau'r Wyl, mae Guto a Benja'n penderfynu herio'r storm eira, a Mr Cadno, i wneud y gwaith. Guto and Benja brave a blizzard and Mr Cadno! 
08:55Nadolig Cynnes y Brodyr Coala Mae'r Nadolig yn agosu, ac mae pob un o ffrindiau'r Brodyr Coala wrthi'n paratoi. Christmas is nearing, and the Koala Brothers and all their friends are busy preparing for the occasion. 
09:40Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jcs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
10:00Hafod Haul Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn Pws? Jaff finds a treasure map in the shed but Pws wants to find the treasure too! 
10:15Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Ystlum yn hongian ben i waered. Today we find out why Bat hangs upside down. 
10:25Blero yn Mynd i Ocido Mae angen atgyweirio Pont Gylch ond wrth baratoi i wneud hynny aiff Sim yn sownd mewn gwe pry cop! Blero helps his friends mend Pont Gylch but along the way Sim gets in a sticky situation. 
10:35Sam Tn Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a big day in Pontypandy, Gareth is opening the Pontypandy mountain railway line and station. 
10:50Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod sut i wneud smwythyn gan ddefnyddio ffrywthau a rhew. Meripwsan discovers how to make a smoothie by using fruit and ice. 
10:55Jen a Jim a'r Cywiadur Mae 'na fochyn bach ar goll ar y traeth ond yn anffodus, dydy e ddim yn cofio lle mae'n byw. There's a little pig lost on the beach but unfortunately, he can't remember where he lives! 
11:15Olobobs Mae'r Goeden Olobobs yn rhy oer felly maen nhw'n creu Fflwfflen sy'n dangos iddyn nhw mai'r cyfan sydd ei angen ar eu coeden yw cwtsh enfawr. The Olobobs Tree needs a cwtsh to warm up. 
11:20Digbi Draig Mae Digbi yn poeni nad ydy e'n dda iawn am fod yn ddraig. Dydy e ddim yn gallu hedfan nac anadlu tn fel Gruffudd Goch. Digbi is worried he's no good at being a dragon. 
11:30Rapsgaliwn Mae Rapsgaliwn yn ymweld fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Rapsgaliwn visits a farm in this episode to discover where milk comes from! 
11:45Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion. Sara and Cwac play in the garden and meet their neighbours. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
12:30Nadolig Wynne Yn y rhaglen Nadoligaidd hon cawn ymuno 'r canwr opera a'r cyflwynydd Wynne Evans i ddathlu'r Wyl. Wynne Evans performs a selection of the nation's best-loved carols and Christmas songs. 
13:30Nadolig Plentyn yng Nghymru Ffilm animeiddiedig hudolus sy'n addasiad o un o weithiau mwyaf poblogaidd y bardd Dylan Thomas. Animated film for Christmas, full of festive spirit based on A Child's Christmas in Wales. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Tywysogion: Owain Glyndwr Rhaglen o 2007 yn olrhain hanes Owain Glyndwr. The story of Owain Glyndwr, who risked everything when he revolted against English rule and proclaimed himself Prince of Wales in 1400. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Traed Moch. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:45Gwboi a Twm Twm Mae Gwg yn chwarae gemau gyda Gwboi a Twm Twm wrth iddynt drio prynu rhywbeth o'r bws rhew. Gwg tries to trick Gwboi and Twm Twm when they try to buy something from the ice bus. 
17:55New: Fideo Fi Mwy o vlogs a syniadau di-ri ar gyfer gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. More web videos and vlogs for Christmas and the New Year. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Carol yr Wyl 2017 Cawn glywed gweddill y carolau a darganfod pwy sydd yn mynd theitl 'Carol yr Wyl 2017'. We hear the final five carols and find out which one wins the Carol of the Year competition. 
18:30Nadolig Garddio a Mwy Mae'n Nadolig ym Mhont-y-Twr ac mae digonedd o waith i gadw Iwan, Sioned a Meinir yn brysur. Christmas ideas for decorations and gifts and a cranberry and walnut Welsh cake recipe. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Caiff Garry sioc enbyd pan ddaw o hyd i Elgan. Mae Mathew yn rhoi pwysau ar Dani. Garry worries he's out of his depth. Mathew puts pressure on Dani. 
20:25New: Y Salon Gyda noswyl y Nadolig yn agosu, 'sgwn i a fydd cwsmeriaid y salon yn teimlo'n llawen? With Christmas Eve fast approaching, are the salon customers feeling festive? 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Coeden Faled Cerys Matthews Cyfres newydd lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes 12 cn sydd 'u gwreiddiau yng Nghymru neu chysylltiad Gwlad y Gn. Cerys Matthews traces the history of Men of Harlech & Myfanwy. 
22:00Lle Aeth Pawb? Rhaglen arbennig yn olrhain hanes llun y criw o blant ar glawr record Nadolig Ryan Davies ym 1971. Who is in the photo on Ryan Davies' Christmas single from 1971 - and where are they now? 
22:30Un Bore Mercher Gydag Alpay bellach wedi marw, mae Williams yn benderfynol o roi'r bai ar Faith. With Alpay dead, Williams resorts to dirty tricks to pin her demise on Faith. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00New: Cyw Rhaglenni i blant bach: Yr Ysgol, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Blero yn Mynd i Ociod, Halibalw, Loti Borloti, Olobobs, Da 'Di Dona, Rapsgaliwn. Programmes for youngsters at Christmas.