This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Friday, July 27 2018

06:00TiPiNi Gyda help criw o ffrindiau o Ysgol Tonyrefail mae Kizzy a Kai yn dysgu sut mae'r pentre glofaol wedi troi hen bethau yn bethau newydd. Kizzy and Kai learn more about the town of Tonyrefail. 
06:15Digbi Draig Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance. 
06:25Guto Gwningen Mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind. Guto must choose between saving his most precious possession and saving a friend. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty M?l Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn ?l. Syr Swnllyd buys Tedi, by mistake, and Mali and Dani try to get him back. 
07:00Boj Wrth dyrchu dan y ddaear mae Boj yn dod o hyd i flwch. Mae Mr Clipaclop wrth ei fodd - dyma ei gist amser a gladdwyd amser maith yn ?l. Burrowing underground Boj discovers a time capsule! 
07:10Gwdihw Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants! 
07:25Peppa Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Peppa and George visit Mistar Llwynog's Shop to buy Nain and Taid an anniversary present. 
07:35Teulu Ni Mae Dad yn helpu Dylan ac Alffi i baratoi ar gyfer g?m rygbi. A fydd y brodyr yn sgorio cais? Dad helps Dylan and Alffi prepare for a rugby match. Will one of the brothers score a try? 
07:45Llan-ar-goll-en Mae Ceri'r ci-dectif yn swp s?l gydag annwyd ac felly ddim yn teimlo'n ddigon iach i helpu Prys gyda'i waith dditectif. Ceri the dog-tective has a heavy cold and can't help Prys today. 
08:00Cymylaubychain Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ei helpu gyda'r gwaith. Rainbow is in a knot and needs some help. 
08:10Olobobs Mae'r Olobos yn dyfeisio g?m newydd o'r enw Bobl-b?l, ond pan fo'r b?l yn byrstio mae angen help llaw Byrbi. The Olobobs invent a new game but when their ball bursts they need some help. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends. 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun. Meic tries to rescue Chwit and Chwat without telling his mum. 
08:55Marcaroni Mae 'na hwyl a sbri a ch?n newydd ar y ffordd! Hwr? - a ch?n ydy hi am b?r anghymharus ond hynod hapus o'r enw Mr a Mrs Jones! A new song about an unlikely but happy couple, Mr and Mrs Jones 
09:10Stiw Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cadw'i waith gan fod y pili-palod yn ei hoffi gymaint! The butterflies love Stiw's artwork in the park. 
09:20Oli dan y don Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli. Dyf the Diver puts Beth and Oli in charge of a baby octopus but they are tempted away and leave it with the others. 
09:35Nodi Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! The Skittles show Noddy their shell collection... just one shell! 
09:45Ben Dant Ymunwch ? Ben Dant a'r m?r-ladron o Ysgol Bethel wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Bethel. 
10:00TiPiNi Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. With the help of friends from Ysgol Y Llys, Prestatyn, Kizzy and Kai sing about the Romans and how they loved to have a bath! 
10:15Digbi Draig Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Tr?n gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno ?'i Chlwb Cnau. Cochyn is ejected from The Train Club by Conyn. 
10:25Guto Gwningen Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. When Mr Puw goes away for the day, Guto can't wait to raid the garden. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty M?l Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wah?n. Morgan learns that it's better to work together than on your own. 
11:00Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
11:10Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
11:25Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae p?l-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn t?m arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
11:35Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae Mrs Tomos Ty Twt wedi ysgrifennu llyfr ond munudau wedi iddi orffen dweud wrth ei chyfeillion amdano, mae'r stori'n diflannu. Mrs Tomos Ty Twt writes a book but it disappears! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ar Lafar Bydd Ifor yn dod i derfyn ei daith trwy ymweld ag ardal Rhosllannerchrugog. Another chance to visit Rhosllannerchrugog which maintains its strong Welsh- language dialect. [SL] 
12:30Straeon Tafarn Dewi Pws a'r band gwerin Radwm sy'n canu yn nhafarn forwrol y Ship yng Nghwm Abergwaun. Another chance to see Dewi Pws perform at the popular maritime pub, The Ship, in Lower Fishguard. 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Tour de France - 19 Heddiw yw cymal anoddaf y daith eleni, wrth i'r seiclwyr ffarwelio ?'r Pyreneau. Stage 19. Today's stage is the toughest of this year's Tour, as the race bids farewell to the Pyrenees. 
17:00Larfa Mae Coch a Melyn yn dod o hyd i golur ac yn ei rannu gyda rhai o'r pryfed eraill. Red and Yellow find some make-up and apply it to the other insects. 
17:05Y Dyfnfor Mae Wil ac Ant yn mynd i 'n?l rhywbeth o ran fwyaf dwfn y cefnfor - ond mae rhywbeth yn bod ar y cyfarwyddiadau. Wil and Ant have been duped as they try to get something from the deep. 
17:25Pwy Geith y Gig? Mae'r criw yn Ysgol Tryfan, Bangor lle cychwynodd y band Yr Eira. Today we're in Ysgol Tryfan, Bangor where the band Yr Eira was formed. Will the panel be impressed by the auditions? 2/8 
17:50Gogs Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Adre: Lowri Evans Y tro hwn, bydd Nia yn ymweld ? chartref y gantores Lowri Evans. This week, Nia visits the home of singer Lowri Evans. 
18:30Gerddi Cymru Dwy ardd gyferbyniol sy'n cael sylw Aled Samuel heddiw - Gardd Goedwig Colby a gardd Castell Penrhyn ar gyrion Bangor. Another chance to see Colby Woodland Garden and Penrhyn Castle Garden. 
19:00New: Heno o'r Sioe Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Mae'r heddlu yn tarfu ar noson arbennig yn y Deri gyda newyddion brawychus. Mae'n rhaid i Eifion ateb cwestiynau anodd. The police interrupt a special night at the Deri with disturbing news. 
20:253 Lle: Ffion Dafis Ffion Dafis sy'n ein tywys i 3 lleoliad o'i dewis: Dolwyddelan, glannau'r Fenai a'r A470. Ffion Dafis takes us to Dolwyddelan, the Menai Straits and along the infamous A470. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Seiclo: Tour de France - 19 Cymal 19. Uchafbwyntiau cymal anoddaf y daith eleni, wrth i'r seiclwyr ffarwelio ?'r Pyreneau. Highlights from today's Queen stage, as the race bids farewell to the Pyrenees. 
22:00Ras yr Wyddfa 2018 Holl gyffro'r ras 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn ?l. Highlights of the Jewson International Snowdon Race from Llanberis to the summit of Snowdon and back. 
23:00Gwesty Parc y Stradey Cyn i'r hwyl ddechrau go iawn cawn gipolwg ar barti Nadolig staff y gwesty. Christmas party season is in full swing as this 2015 draws to a close and Rhian and Gareth tie the knot. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra.