This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Tuesday, March 27 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod i weld Dona Direidi.Twm Tisian calls over to see Dona Direidi. Dona has decided to pretend she is a queen for the day but soon gets bored. 
06:15Tili a'i ffrindiau Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. When the friends wake up there are presents waiting for them on the doorstep. But there isn't one for Twmffi. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Igam Ogam Mae Hen Daid yn trefnu helfa drysor i Igam Ogam ond mae hi'n gwybod yn union ble i fynd. Hen Daid arranges a treasure hunt for Igam Ogam but she knows exactly where to go. Is she peeping? 
06:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg benblwydd orau bosib iddi. Meic learns that letting Efa do what she wants is the best birthday gift. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at The Heart'. 
07:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths. 
07:35New: Ahoi! Heddiw, mae mwy o f?r-ladron o Ysgol L?n Las, Abertawe yn ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. More pirates from Ysgol L?n Las, Swansea join Ben Dant and Cadi. 
07:55Peppa Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Peppa and George visit Mistar Llwynog's Shop to buy Nain and Taid an anniversary present. 
08:00Holi Hana Mae gan Rosie ddwy droed chwith a does neb yn fodlon ei dewis fel aelod o'u t?m mabolgampau, ond daw Hana i achub y dydd! Hana helps Rosie who is big and clumsy and not much good at sport. 
08:10New: Amser Stori Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori diwrnod gwirion Jangl. Story time is a magical time, and today's story is about Jangl's very silly day. 
08:15Boj Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to Rwpa's for pizza. Will they like the food she serves? 
08:30Abadas Trwmped yw gair newydd Ben heddiw. There's plenty of huffing, puffing and blowing to be done when one of the friends is chosen to look for today's word; 'trumpet'. 
08:40Bla Bla Blewog Mae teulu'r Chwiban Blewog yn meddwl mai Boris yw eu mam! Maen nhw bron ? gyrru Boris yn wallgof! The baby whistlers see Boris and think he's their Mum, with disastrous consequences. 
08:55Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae ymwelwyr yn dod i'r byd bach ac mae Mali'n gofyn i Fand y Coblynnod greu cerddoriaeth i'w cyfarch. Snobby King and Queen Marigold are coming to visit the Little Kingdom. 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pry copyn bach ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Si?n Cwilt lle mae'r plant yn creu pry copyn mawr du. Twm and Lisa make a small spider on a string. 
09:25Meripwsan Mae Meripwsan yn darganfod pa mor bwysig yw bod yn amyneddgar. Meripwsan learns that patience is a virtue. 
09:30Straeon Ty Pen Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffan Rhodri tells the story of a scarecrow with a list of things he wants to do on his day off. 
09:45Pentre Bach Mae gan Jac y Jwc broblem gyda'i gar sy'n gwneud swn rhyfedd ac ofnadwy o ddoniol. There's a slight problem with Jac y Jwc's car, which is making a really funny noise. 
10:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld ? Dona Direidi. Heini visit's Dona Direidi's home and finds a very unenergetic Dona. Heini explains that the body needs energy foods to function properly. 
10:15Tili a'i ffrindiau Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do? 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Igam Ogam Er mwyn cael ei ffordd ei hun, dywed Igam Ogam wrth bawb ei bod yn meddwl eu bod nhw'n hyfryd. In order to get her own way, Igam Ogam tells everyone she thinks they are lovely. 
10:45Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
11:00Meic y Marchog Oherwydd i Trolyn wneud ffafr ? fo mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ?l. Meic thinks he should do Trolyn a favour in return for the one he did him but has he said 'thanks'? 
11:15Sbarc Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'. 
11:30Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Mae yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg pan ddaw'r Tarw i weld Mwnci. When Bull comes to visit there is a lot of shouting, stamping and running! 
11:35Ahoi! M?r-ladron o Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan join Ben Dant and Cadi to challenge smelly Capten Cnec. 
11:55Peppa Mae cyffro mawr pan mae Mistar Sebra yn dod draw gyda pharsel i Peppa a George gan Anti Loti. There is excitement when Mistar Sebra delivers a package from Anti Loti for Peppa and George. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Dudley ar Daith Bydd Dudley yn ymweld ? Dinbych heddiw a chegin teulu ifanc o Langernyw. Dudley visits Denbighshire in today's programme and begins his visit in the kitchen of a young family in Llangernyw. [SL] 
12:30Gornest y Gacen Penblwydd Tri phobydd brwdfrydig sy'n brwydro yn erbyn ei gilydd, ac yn erbyn y cloc, i greu'r gacen pen-blwydd mwya' creadigol a chywrain. Three amateur bakers compete to create an amazing cake. 
13:30Only Men Aloud Mae'r gyfres hon yn dathlu un o hoff gorau Cymru, Only Men Aloud. One of Wales' best known choirs, Only Men Aloud perform songs and are joined by special guests including Max Boyce. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05John ac Alun Cerddoriaeth canu gwlad yng nghwmni John ac Alun mewn cyfres o 1999. Country and Western music with John and Alun from their 1999 series. Also featuring special guests, Celt. 
15:30Popeth ar Ffilm: Llangollen Bydd Ifor ap Glyn yn Llangollen yn dangos ffilm o olchdy Cae Felin yn y 1950au. Ifor ap Glyn is in Llangollen showing an archive film called 'Cae Felin Laundry' dating back to the 1950s. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Ty M?l, Meic y Marchog, Ahoi!, Henri Helynt. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games! 
17:30Gwboi a Twm Twm Mae Gwboi, Twm Twm a Cai yn penderfynu mynd i wersylla yn y byd mawr tu allan, sef to Siop y Pop! Gwboi, Twm Twm and Cai decide to go camping in the big wide world, the roof of Siop y Pop! 
17:45#Fi: Ar y ffordd i Silverstone Taith t?m Falcon Force o Ysgol Brynrefail i Silverstone i gystadlu yng nghystadleuaeth 'Formula 1 in Schools'. Girls from Ysgol Brynrefail compete at 'Formula 1 in Schools' at Silverstone. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Bydd Aled Samuel yn ymweld ? chartref Jim a Helen O'Rourke a'u dwy ferch fach yn Aberystwyth. Aled Sam visits the homes of families in Aberystwyth and Sarn, Pen Llyn. 
18:30Rownd a Rownd Ar ?l i Sophie wneud ffwl ohoni yn Copa mae Llio'n flin ac yn chwilio am atebion. After being publicly humiliated by Sophie in Copa, Llio is angry and in search of some answers. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm A oes gobaith y gall Garry a Dani anghofio'r gorffennol? Mae Hannah yn cael llond bol ar orfod ciwio am y gawod yn fflat Chester! Can Garry and Dani put the past behind them? 
20:00New: Cefn Gwlad Bydd Rhys Henllan yn dysgu gwerthfawrogi prydferthwch cefn gwlad trwy lygaid yr artist Wynne Melville Jones. Rhys Henllan learns to appreciate the landscape with artist Wynne Melville Jones. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:00Band Cymru 2018 Bydd Band y Cory, Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru a Band Arian Llaneurgain yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. New series of the competition for Welsh brass and big bands. 
23:00Pobol y Rhondda Rygbi sydd yn cael sylw Si?n y tro yma, wrth iddo grwydro'r Rhondda yn peintio ac yn sgwrsio. Rugby is the focus for Si?n Tomos Owen this time as he paints his way around the Rhondda. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb? Some of the animals go on a camping trip with Heti to the top of the mountain.