This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday

Listings for S4c on Friday, October 20 2017

06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion. It's a rainy day at Hafod Haul and the animals are sharing memories in the shed. 
06:15Guto Gwningen Mae Guto wedi addo edrych ar ?l Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi! When Guto loses Lili's ladybird, he embarks on a dangerous chase to recover the precious pet. 
06:30Sam T?n Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Norman and Mandy compete to prove who's the best at hide and seek. 
06:40Twt Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono? The harbour water has turned green overnight. What is causing this? 
06:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic gyda Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae Peppa yn gadael ei thedi ar ol. Peppa leaves her teddy behind after a picnic with Mr Zebra. 
07:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
07:15New: Olobobs Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae g?m o 'Mae Selwyn yn dweud'! The Olobobs play Simon Says. 
07:20Digbi Draig Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan. Betsi and her Spectrumorph turn Digbi red like his hero Gruffudd Goch. 
07:35Dona Direidi Mae Now o'r gyfres 'Ribidir?s' yn galw draw i weld Dona Direidi. Now calls in to see Dona Direidi in her pink bedroom and helps her make animal masks. 
07:50Sara a Cwac Mae Sara yn plannu hadau yn yr ardd gyda Cwac. Wedi aros am yn hir, mae yna nionod bychan yn ymddangos. Sara plants seeds in the garden with Cwac. After a long wait, little onions appear. 
08:00Ysbyty Cyw Bach Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital. 
08:15Ty M?l Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan! Morgan needs to be in two places at once so he persuades Maldwyn to pretend to be Morgan! 
08:20Y Dywysoges Fach Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu. The Little Princess doesn't know what she wants to be when she grows up. 
08:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Br?n wedi ei gasglu. Dewi discovers a secret pile of scrap metal that Br?n has been collecting. 
08:45Dwylo'r Enfys Diwrnod ar lan y m?r i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL] 
09:00Igam Ogam Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag! Igam Ogam is convinced that no-one can beat her at tag. 
09:10Oli dan y Don Mae Sid yn genfigennus o Wena, Oli a Beth pan maen nhw'n siarad am eu hanturiaethau. Sid is jealous of Wena, Oli and Beth when they tell stories about their adventures so he makes up tales. 
09:25Chwedlau Tinga Tinga Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Morfil yn chwistrellu dwr. Today we find out why Whale spouts water. 
09:35Cymylaubychain Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination. 
09:45Bach a Mawr Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny! Big invents a Tallerator for Small - but it's not easy being so high! 
10:00Hafod Haul Mae criw o blant yn ymweld ? Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd. A group of children come to visit the farm, and the animals have a wonderful time in their company. 
10:15Guto Gwningen Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac fe all ddinistrio ty Mrs Tigi-Dwt! With a landslide about to fall in the valley, can the friends avert disaster? 
10:30Sam T?n Mae Norman yn mynd a Woolly am dro, ond mae'n crwydro i'r briffordd gan achosi damwain! Norman takes Woolly the sheep for a walk, but he wanders onto the road and causes an accident! 
10:40Twt Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd. Twt can't wait to see what Cen's new machine is and what it does. 
10:50Peppa Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ond mae'r teulu yn cael eu dal mewn ciw o draffig hir iawn. Peppa and her family get stuck in a very long traffic jam. 
11:00Cacamwnci Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, j?cs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun! 
11:15Olobobs Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw! Bobl causes a flood of fluff all over the forest and the Olobobs need help to tidy it all up. 
11:20Digbi Draig Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y g?m. Glenys finds a map showing where the nuts for the Nut Hunt are hidden! 
11:35Dona Direidi Yr wythnos hon mae'r m?r-leidr Ben Dant yn ymuno ? Dona Direidi. This week the pirate Ben Dant joins Dona Direidi and prepares a picnic for his long voyage. 
11:50Sara a Cwac Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wl?n. Sara and Cwac call to see Siani Scarffiau and her wool. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Byddwn yn fyw o premiere cyfres newydd 'Deian a Loli' a'n gwestai fydd Aled Hughes, cyflwynydd BBC Radio Cymru. We'll be live from the premiere of the new series of 'Deian a Loli'. 
12:30Yr Anialwch: Jason Mohammad Jason Mohammad sydd ar bererindod i anialwch y Jwdea yng nghwmni Cristnogion, Mwslemiaid ac Iddewon. Jason Mohammad's pilgrimage to the Judean desert and its sacred sites. 
13:30Her Yr Hinsawdd Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Yr Athro Siwan Davies yn ymweld ag arbenigwyr hinsawdd ar draws Cymru. In the final programme, Professor Siwan Davies visits climate experts around Wales. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Bydd cyfle i chi ennill i ?100 neu fwy yn Mwy neu Lai, bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a Gareth Richards fydd yn y gegin. Your chance to win ?100 or more in Mwy neu Lai. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cyfrinach Oes y Cerrig Gwenllian Jones sy'n cyflwyno'r gyfres dreiddgar hon sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynol ryw. How ideas for taming animals and cultivating crops were first combined. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Digbi Draig, Meic y Marchog, Cacamwnci. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:45Gwboi a Twm Twm Caiff Gwboi ddamwain erchyll ac mae ei ymennydd yn syrthio allan o'i ben. O ganlyniad, dydy e ddim yn gallu cofio dim byd! Gwboi has a nasty accident and his brain falls out of his head. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504 Wal Mewn rhifyn o 2006, bydd Aled Samuel yn ymweld ? chartref artistig ym Mhenrhyn Gwyr lle mae'r anifeiliaid yn arglwyddiaethu. A 2006 edition featuring a home where the animals rule the roost! 
18:30Garddio a Mwy Yr astilbe sy'n cael sylw Sioned tra bod Iwan yn fforio am fadarch a Meinir yn Erddig yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol. Foraging for mushrooms and the National Ivy Collection. 
19:00New: Heno Huw Fash sy'n ymweld ? Chlwb Swper i godi ymwybyddiaeth Cancr y Fron a chyflwynydd Radio Cymru Geraint Lloyd yw ein gwestai. Huw Fash visits a Supper Club to raise awareness of Breast Cancer 
20:00Pobol y Cwm Pwy yn y cwm sydd wedi cymryd yn erbyn Sioned? O, ie - pawb! Ydy'r bwyd yn y caffi yn gwbl ddiogel? Who in the village has a grudge against Sioned? Everyone! Is the food in the cafe safe? 
20:25New: Ysgol Ddawns Anti Karen Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn m?r o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. The year and the second series end in a flood of tears for Anti Karen and several of her dancers. 
20:55Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru. Party political broadcast by Plaid Cymru. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Deuawdau Rhys Meirion Bydd y gantores-gyfansoddwraig gyda'r llais mawr, Alys Williams, yn ymuno ? Rhys Meirion y tro hwn. Singer-songwriter Alys Williams joins Rhys Meirion this week to chat and sing duets. 
22:30Bang Mae Gina a Luke yn dod o hyd i'r lladron wnaeth dargedu'r bar ac mae Sam ac Ela'n penderfynu diflannu am gyfnod. Gina and Luke attempt to find the thieves who targeted the bar. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for young viewers: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Ynys Broc M?r Lili, Bobi Jac, Halibalw; Dona Direidi, Olobobs, Patr?l Pawennau, Asra