This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Tuesday, October 24 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r g?n Teithio. Youngsters from Ysgol Pencae, Cardiff, learn a song to perform. 
06:15Patr?l Pawennau Wedi iddi nosi mae'r niwl yn dod i mewn ac mae lamp Goleudy Ynys y Morloi yn diffodd. At night, the sun sets and the light in the Seal Island Lighthouse goes out as a thick fog rolls in. 
06:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam T?n Mae Jams eisiau anrheg well i'w fam ac yn benthyg datguddydd metal Steele i chwilio am ddarnau o arian. James wants to find a present for his mother so he borrows Steel's metal detector. 
06:50Bing Mae Bing a Swla yn y parc yn chwarae cewri ac yn sblasho mewn pyllau gyda'u hesgidiau glaw mawr. Bing and Swla are in the park playing at being giants and splashing in puddles. 
07:00New: Patr?l Pawennau Mae'r Pawenlu yn helpu Mr Parri i baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer cystadleuaeth Y Gacen Talaf a Mwyaf Blasus. The PAW Patrol help build an entry for the Biggest & Tastiest Cake Contest. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Boj Pan mae Daniel a Rwpa yn methu ennill eu bathodynnau nofio, mae Boj yn annog ei ffrindiau i gael hwyl sblisian sblasian yn y pwll. Boj encourages his buddies to have sploshy fun in the pool. 
07:40Teulu Ni Heddiw, mae Halima yn dal tr?n i Landybie i helpu ei thad-cu yn ei siop gwerthu pizza. Today, Halima catches the train to Llandybie to go and help her grandfather in his pizza shop. 
07:50Igam Ogam Pan w?l Roli ei adlewyrchiad mae e'n meddwl bod mwnci drwg arall eisiau dwyn ei fanana. When Roli sees his own reflection he thinks that another monkey is trying to steal his banana. 
08:00Octonots Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn mentro y tu mewn i'r pysgodyn enfawr i'w hachub hi. The Octonauts and the Whale Shark. 
08:15New: Pan Dwi'n Fawr Pan mae Eos yn fawr, mae hi eisiau chwarae rygbi gystal ?'i mam. Ymunwch ? nhw wrth iddyn nhw ymarfer a chwarae g?m o rygbi. Eos trains and plays rugby with her mum to try to improve. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r dail yn cwympo o'r coed ac yn datgelu cuddfan gyfrinachol y Dywysoges Fach. When the leaves fall off the trees, the Little Princess's secret summer hidey-hole is revealed to all. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Tili a'i ffrindiau am greu drama am stori Hugan Fach Goch, ond mae pawb yn diflasu am fod Fflur yn mynnu rheoli. Tili and her friends are creating a drama about Little Red Riding Hood. 
08:45Twt Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cen Twyn has created a brand new vehicle with wheels. Twt achieves one of his dreams and is able to come out of the water. 
09:00Nodi Mae'r gwcw yn gweld cymaint o hwyl mae pawb yn ei chael, ac yn penderfynu mynd i chwilio am rywbeth hwyliog i'w wneud drosti ei hun. The cuckoo goes off in search of some fun. 
09:10Sbridiri Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. Pingu gets a new scooter today. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a magical rollercoaster adventure in space. 
09:45Pentre Bach Pan mae Mr Clonc y Llaeth yn hwyr un bore mae Jini a Jac yn mynd i chwilio amdano. When Mr Clonc the milkman is late one morning, Jini and Jac go looking for him. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff learn a song to perform in front of friends. 
10:15Patr?l Pawennau Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tr?n! Rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae cath Cadi wedi crwydro i ffwrdd. A rock slide blocks a train and the pups go to help. 
10:30Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Octonots Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban m?r, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. A turtle needs rescuing from a tiger shark. 
10:50Bing Mae Bing yn mwynhau dewis yr anrheg berffaith i Swla yn siop Pajet. Bing has a great time choosing the perfect present for Swla in Padget's shop. 
11:00Patr?l Pawennau Mae storm yn agos?u ac mae cwch Aled a Maer Morus yn cael ei gario allan tua'r m?r mawr. Mayor Morus & Aled take a boat out to get a closer look at a baby whale. But there's a storm coming! 
11:15Teulu Ni Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref. Halima and her brothers on a typical school day - from the breakfast table to the bus home. 
11:20Meic y Marchog Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd ? sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ?l. Meic tries to get Sbarcyn's cooking pots back from the Vikings. 
11:35Heini Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn golchi car. In this programme Heini washes a car and keeps fit at the same time. 
11:50Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Dylan ar Daith Mae rhaglen ola'r gyfres yn olrhain hanes Goronwy Rees - llenor, newyddiadurwr, milwr, academig ac efallai ysb?wr. Goronwy Rees - author, journalist, soldier, academic and possibly, spy. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Cefn Gwlad: Pedwar Cwm Mewn rhaglen o 2002, Dai Jones sy'n ymweld ag ardal Cwm Nant yr Eira yn Sir Drefaldwyn, yr ardal rhwng Llanerfyl a Talerddig. Dai Jons visits the Cwm Nant yr Eira valley in Montgomeryshire. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school: Sara a Cwac, Bing, Tomos a'i Ffrindiau, Do Re Mi Dona, Patr?l Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:35Dreigiau: Marchogion Berc Mae Igion yn dal i chwilio am dystiolaeth i brofi mai Llwydni oedd yn gyfrifol am y dinistr nid y dreigiau. Igion is still searching for evidence to prove the dragons are innocent. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:05Cwpwrdd Dillad Mewn rhaglen o 2007, mae Fflur Dafydd ac Arfon Haines Davies yn hel atgofion am eu dillad. In a programme from 2007 Fflur Dafydd and Arfon Haines Davies talk about their clothes collections. 
18:30Ysgol Ddawns Anti Karen Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn m?r o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. The year and the second series end in a flood of tears for Anti Karen and several of her dancers. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Tra bo Lowri yn paratoi i fynd i barti plu ei ffrind, caiff Kelvin wahoddiad funud-olaf i noson stag yr un briodas. Lowri prepares for a hen party and Kelvin receives an invite to the stag. 
20:00Pobol y Cwm Ydy Dani'n iawn i ddweud bod Tyler wedi cymryd mantais o sefyllfa Liv? Is Dani right to say Tyler has taken advantage of Liv's situation? Gwyneth asks Sioned to lie on her behalf in court. 
20:25New: Doctoriaid Yfory Cyfres newydd. Mae Jess a Rhodri yn dygymod ? realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd. New series following medical students. Jess & Rhodri cope with life in Ysbyty Gwynedd's A&E department. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:00New: O'r Senedd Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Political stories from all corners of Wales, the Senedd in Cardiff Bay and Westminster. 
22:30Deuawdau Rhys Meirion Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn canu gyda Rhys Meirion. Rhys Meirion is joined by Cardiff-born folk singer Frank Hennessy. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Dewch i gwrdd ? ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series.