This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday

Listings for S4c on Friday, July 20 2018

06:00TiPiNi Mae TiPiNi ar daith trwy Gymru ac yn cyrraedd Prestatyn. With the help of friends from Ysgol Y Llys, Prestatyn, Kizzy and Kai sing about the Romans and how they loved to have a bath! 
06:15Digbi Draig Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Trn gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno 'i Chlwb Cnau. Cochyn is ejected from The Train Club by Conyn. 
06:25Guto Gwningen Mae Mr Puw'n gadael ei fferm am y diwrnod, gan roi cyfle gwych i Guto ddwyn bwydydd o'i ardd. When Mr Puw goes away for the day, Guto can't wait to raid the garden. 
06:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
06:50Ty Ml Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n well i bawb weithio gyda'i gilydd, yn hytrach nag ar wahn. Morgan learns that it's better to work together than on your own. 
07:00Boj Mae'r Boj a'i ffrindiau yn trefnu sioe dalent ond beth yw dawn arbennig Carwyn? The buddies put on a talent show but what is Carwyn's special ability? 
07:10Gwdihw Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks! 
07:25Peppa Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pl-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tm arall. Dadi Mochyn teaches the children how to play basketball. 
07:35Teulu Ni Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital. 
07:45Llan-ar-goll-en Mae Mrs Tomos Ty Twt wedi ysgrifennu llyfr ond munudau wedi iddi orffen dweud wrth ei chyfeillion amdano, mae'r stori'n diflannu. Mrs Tomos Ty Twt writes a book but it disappears! 
08:00Cymylaubychain Mae'n ddiwrnod dryslyd iawn i'r Cymylaubychain heddiw a Ffwffa Cwmwl sy'n gyfrifol. Everyone is confused today and it's all Ffwffa Cwmwl's fault. 
08:10Olobobs Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw! Bobl causes a flood of fluff all over the forest and the Olobobs need help to tidy it all up. 
08:15Cwpwrdd Cadi Mae Cadi'n helpu achub y dydd yn y syrcas. When the new Ring Master's assistant accidentally mixes all the circus acts' props up, it's up to Cadi to sort it out and save the performance! 
08:30Y Brodyr Coala Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? 
08:40Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu bod gwahanol bethau yn hardd i wahanol bobl. Meic learns that beauty is in the eye of the beholder when he tries to create a beautiful pot for his mother. 
08:55Marcaroni Heddiw mae Oli wedi mynd i siopa - ac mae ganddi bethau rhyfeddol ar ei rhestr. Oli's gone shopping - with an incredible list of wild and wonderful things. 
09:10Stiw Mae Ewythr Selwyn sy'n Bennaeth Parc Saffari yn Affrica yn anfon drwm i Stiw ar ei ben-blwydd. On his birthday Stiw gets a drum from Uncle Selwyn who lives in Africa. 
09:20Oli dan y don Mae Oli a Beth yn cael antur fawr wrth helpu'r Warden i amddiffyn ei stock o forlewys. Oli and Beth have an adventure as they help the Warden protect his stock of squid. 
09:35Nodi Mae'r coblynnod yn dwyn trn Gwlad y Teganau ac yn gwrthod stopio i adael y teithwyr ymlaen. The Goblins steal the train and won't stop for anyone to get on. 
09:45Ben Dant Ymunwch Ben Dant a'r mr-ladron o Ysgol Dolbadarn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Dolbadarn. 
10:00TiPiNi Mae TiPiNi wedi cyrraedd Pontypridd ac mae criw o ffrindiau o Ysgol Evan James yn helpu Kizzy a Kai i ganu a dawnsio. Kizzy & Kai sing and dance about famous people from the Pontypridd area. 
10:15Digbi Draig Mae Digbi'n darganfod nad yw wedi tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae o'n cael ei berswadio gan Betsi i drio un o'i swynion tyfu. Betsi persuades Digbi to try one of her simple growing spells. 
10:25Guto Gwningen Ar l i Guto wneud addewid byrbwyll er mwyn tawelu Tomi Broch, mae o a'i ffrindiau yn gorfod gwingo eu ffordd allan o sefyllfa anodd! Guto makes a rash promise to please an angry Tomi Broch. 
10:40Tomos a'i Ffrindiau Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends. 
10:50Ty Ml Mae Sionyn yn gwenud i Morgan chwerthin yn y dosbarth a tydy Miss Goch Gota ddim yn hapus. Sionyn makes Morgan giggle in the classroom and Miss Goch Gota is not very happy. 
11:00Boj Mae Daniel druan yn cael un o'i ddiwrnodau dryslyd. Mae'n cadw i ddifetha gemau ei ffrindiau trwy guro popeth drosodd. Poor Daniel is having one of his clumsy days. Can Boj help him? 
11:10Gwdihw Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod! Today, Megan shows us some tortoises, peacocks and camels! 
11:25Peppa Mae Peppa a George yn deffro un bore i ddarganfod ei bod wedi glawio mor drwm nes bod eu ty bellach ar ynys! Peppa and George wake up one morning to find their house is now on an island. 
11:35Teulu Ni Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud i'r teulu. Dylan want to give his mum a day to remember to thank her for all her work. 
11:45Llan-ar-goll-en Mae Beti Becws yn paratoi ei chaws byd enwog, y caws 'ogla ofnadwy', ac fel mae'r enw'n ei awgrymu, mae'r caws yn arogli'n ofnadwy. Beti Becws is preparing her world famous smelly cheese. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Ar Lafar Cyfle arall i ddysgu mwy am y Wenhwyseg yn y De Ddwyrain a thafodieithoedd newydd Caerdydd. Another chance to learn more about the dialects of South East Wales and the city of Cardiff. [SL] 
12:30Straeon Tafarn Cyfle arall i ymweld ag un o hoff dafarnau Pws, 'Y Penllwyn Du' ym mhentref Llangoedmor. Another chance to visit one of Dewi Pws' local pubs, the Penllwyd Du, Llangoedmor near Cardigan. 
13:00New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
13:55Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:00Seiclo: Le Tour de France - 13 170km sidt yw heddiw, wedi wythnos anodd yn yr Alpau - cyfle i'r gwibwyr ddod i'r amlwg unwaith eto ar strydoedd Valence. A transitional stage following a challenging week in the Alps. 
16:40Digbi Draig Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's. 
16:50Dipdap Mae'r Llinell yn tynnu llun o wy ar gyfer Dipdap. The Line draws an egg for Dipdap. He wants to stop it from breaking but the Line doesn't make it easy. 
16:55Peppa Mae Peppa'n ceisio dysgu sut i chwibanu, wrth iddi sylweddoli bod pawb ar wahn iddi hi yn gallu gwneud. Peppa tries to learn how to whistle after she realises that everyone else can! 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae rhaglen deallusrwydd artiffisial, sy'n amddiffyn y Nektons, yn ceisio newid eu cynllun er mwyn eu hachub rhag eu hunain. An artificial intelligence programme tries to save the Nektons! 
17:30#Fi Dilynwn stori tri person ifanc - Jodi, Ioan a Leisa - sydd 'u bryd ar lwyddo yn y byd perfformio. Three young people - Jodi, Ioan and Leisa - striving for success in the creative arts. 
17:45New: Ochr 2 Heddiw, cawn glywed perfformiadau gan Fleur de Lys, Ifan Dafydd a'r Eira. Today's programme features Fleur de Lys, Ifan Dafydd and Yr Eira. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Adre: Morgan Jones Yr wythnos hon byddwn yn ymweld chartref y cyflwynydd Morgan Jones. This week, Nia visits the home of the presenter Morgan Jones. 
18:30Gerddi Cymru Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld ag Erddig. Another chance to see Aled Samuel visits Erddig on the outskirts of Wrexham. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
20:00Pobol y Cwm Dydy Sheryl ddim yn gwybod lle i droi. Mae Eifion yn ceisio darbwyllo Cadno bod symud o Gwmderi yn syniad da. Sheryl doesn't know where to turn. Eifion tries to persuade Cadno to move away. 
20:25New: Treiathlon Y Bala Ar l nofio yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio a rhedeg yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru. Highlights of Round 4 of the Welsh Super Series, the Bala Triathlon. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Seiclo: Le Tour de France - 13 Uchafbwyntiau Cymal 13. Bydd heddiw yn gyfle i'r gwibwyr ddod i'r amlwg unwaith eto ar strydoedd Valence. Highlights from transitional Stage 13 where the sprinters should come to the fore. 
22:00Deuawdau Rhys Meirion Cyfle arall i weld Rhys Meirion yn troedio strydoedd Efrog Newydd ac yn sgwrsio ag Iris Williams. Another chance to see Rhys Meirion chat to legendary singer Iris Williams in New York. 
23:00Gwesty Parc y Stradey Mae yna gynnwrf mawr ymysg y merched yr wythnos yma, wrth iddynt ddisgwyl yn eiddgar am dm rygbi Zebre. The female staff eagerly await the arrival of the Zebre Rugby Team! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer plant/Programmes for children: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Boj, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meripwsan, Y Diwrnod Mawr, Sam Tn, Patrl Pawennau, Asra.