This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, September 25 2018

06:00Ysbyty Cyw Bach Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu? Plwmp has something stuck in his trunk. What can be done to help him? 
06:15Blero yn Mynd i Ocido Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd ? Blero i Ocido i ddod o hyd iddi. Blero has a pair of green socks waiting for him. He eats one but loses the second. 
06:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod. Bobi Jac goes on a space adventure making noise. 
06:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn credu bod dweud 'Sori' yn caniat?u iddi wneud beth bynnag mae hi eisiau, heb fynd i drwbl. Igam Ogam thinks she can do anything she likes if she says 'sorry' afterwards. 
07:00Y Teulu Mawr Tra bo pawb arall yn chwarae m?r-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sglefrfwrdd yn ?l. Morus can't play pirates - he needs to concentrate on getting his skateboard back. 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'. The theme of this programme is 'The Ear'. 
07:30New: Olobobs Mae cregy-bobs enfawr porffor yn cael pryd o dafod gan Gee-ceffyl a ras lein ddillad llawn hwyl! Some giant purple shellbobs are brought down to size Gee-ceffyl and a washing-line race! 
07:35Patr?l Pawennau Mae'n ddiwrnod poeth ac mae'r cwn yn mynd i'r parc dwr - ond mae'r pwll yn wag! It's a hot day and the dogs go to the water park - but the pool is empty! 
07:50New: Sam T?n Pwy sydd angen help Sam T?n ym Mhontypandy heddiw? Who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today? 
08:00Da 'Di Dona Mae Dona'n mynd ? chi neu ddau am dro gyda Nia. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to be a dog walker with Nia. 
08:10Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud Heddiw, mae'r Morlo yn dysgu i ni sut i rolio, codi'r asgell ?l a defnyddio'r rhai blaen i symud. Seal shows Monkey and the children how he rolls and uses his flippers to move round. 
08:20Ahoi! M?r-ladron o Ysgol L?n Las, Abertawe sy'n ymuno ? Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec. Pirates from Ysgol L?n Las, Swansea join Ben Dant and Cadi to challenge the smelly Capten Cnec. 
08:35Falmai'r Fuwch Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow. 
08:45Twt Beth yw dawns yr 'hwyliau cyd-hwylio'? Mae Lewis y Goleudy ar fin darganfod sut beth yw'r ddawns arbennig hon! Lewis the lighthouse learns about the synchronised sailing dance. 
08:55Octonots Wedi plymio i'r dyfnfor tywyll i helpu creadur sy'n s?l, mae Pegwn a Harri'n dod o hyd i hen long ac yn credu bod ysbryd m?r yn byw ynddi. The crew find a spooky-looking long arm squid. 
09:05Tili a'i ffrindiau Mae gan hoff ffrog Tili sbloets mawr arni ac mae Tili yn drist iawn. Oh no! There's a big jammy splodge on Tili's favourite summer dress! Can Fflur come to the rescue? 
09:20Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
09:30Straeon Ty Pen Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of Ffredi and his magical lamp. 
09:45Pentre Bach Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd. Bili Bom Bom decides to do his bit for the environment. 
10:00Ysbyty Cyw Bach Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils. Jangl needs to go to hospital to have his tonsils out. 
10:15Blero yn Mynd i Ocido Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod ? dagrau i'w lygaid. Blero finds a dusty sock and wonders why it makes him tearful. 
10:25Halibalw Ymunwch ? chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:35Bobi Jac Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio. Bobi Jac plays a bouncing game in the countryside. 
10:50Igam Ogam Mae Deino yn cael siom mawr pan nad yw Igam Ogam eisiau chwarae. Deino wants to play with Igam Ogam but the disappointed dinosaur discovers it's never the right time. 
11:00Y Teulu Mawr Er siom a gofid i Mrs Twt mae Timotheus yn gwahodd plant y Teulu Mawr draw i aros am noson. Much to Mrs Twt's alarm Timotheus invites Morus, Malan and Moc for a sleepover. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series for youngsters today looking at The Heart'. 
11:30Olobobs Mae Sgodyn Mawr yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed! With Sgodyn Mawr stuck up a tree there's nothing for it but to create a huge slide! 
11:35Patr?l Pawennau Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano. Aled has lost his backpack on his first day at school. Can the PAW help? 
11:50Sam T?n Mae Norman yn ffilmio ffilm ysb?wr a fe yw Jac Pond - mae Sam Tan a'i griw wrth gefn! Norman is filming the "best ever" spy film and he is Jac Pond. Sam Tan and his crew are on standby! 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Caeau Cymru: Trawsfynydd Brychan Llyr sy'n datgloi hanes ein gwlad, drwy chwilio am y cyfrinachau yn enwau ein caeau. Tales of bloodshed, toil and romance hidden in the names of fields across Wales. [SL] 
12:30Wynne Evans ar Waith Mae'r c?r yn wynebu eu sialens fwyaf anodd eto; i godi arian at yr elusen Tenovus drwy recordio a gwerthu CD. The choir records a single to raise money for charity in the last in the series. 
13:30Hywel Ddoe a Heddiw Hywel Gwynfryn sy'n ail ymweld ? rhai o'r bobl a'r llefydd y bu yn eu ffilmio yn ystod ei yrfa hir ym myd darlledu. Hywel Gwynfryn revisits people he's interviewed during his career. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Yr Ocsiwniar Yn y rhaglen hon gwelwn giatiau'r mart yn agor unwaith eto blwyddyn wedi eu cau oherwydd clwy'r traed a'r genau. The mart's gates open again a year after they closed due to foot and mouth. 
15:30Cefn Gwlad Mae Dai Jones yn ymuno ? rhai o wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri i ddringo copa'r Wyddfa. Dai Jones Llanilar joins some local National Park wardens on a walk to the summit of Snowdon. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol / Programmes for youngsters after school: Olobobs, Sam T?n, Meic y Marchog, Patr?l Pawennau, Dathlu 'Da Dona. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Cath-Od Mae Beti wedi prynu rhywbeth, ac mae camgymeriad syml Macs yn arwain ein harwyr i drafferthion enbyd. Beti has bought something and Macs' simple mistake leads our heroes into big trouble. 
17:15SpynjBob Pantsgw?r Mae SpynjBob yn creu Crancdy symudol mewn hen long danf?r. SpongeBob creates a mobile Crancdy (Krusty Krabs) in an old submarine. 
17:30Cog1nio Mae'r chwech cogydd sy'n weddill yn y Gogledd yn derbyn her gan Harri Alun cogydd yn y 'Lion and Pheasant'. The six remaining chefs from North Wales are set challenge by chef Harri Alun. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:05Ralio+ Yn y rhaglen hon, edrychwn ymlaen at Rali Cymru GB, sy'n digwydd yr wythnos nesaf. In this programme, we look forward to the Wales Rally GB, which takes place next week. 
18:30Rownd a Rownd Pan mae Dylan yn cwrdd a Rhys i ymddiheuro, mae'r ddau'n dysgu ychydig mwy na'r disgwyl. When Dylan offers to buy Rhys a drink in Copa to apologise for recent behaviour, their wires cross! 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Pobol y Cwm Mae Garry'n anhapus fod Chester yn yfed dan oed. Mae Kath yn amharu ar noson Debbie a Mark. Garry's unhappy that Chester is drinking underage. Kath disrupts Debbie and Mark's date night. 
20:00Chwilio am Seren Junior Eurovision Cawn fwy o benderfyniadau anodd i'r mentoriaid, sy'h anfon rhai i'r dosbarthiadau meistr. Yet more difficult decisions for the mentors as they decide who will step up to the masters class. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm. 
21:30Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri Ar drothwy tymor cynadleddau'r pleidiau, Guto Harri sy'n cyflwyno rhifyn arall o'i gyfres boblogaidd. On the eve of the party conference season, Guto Harri is here with all the debates. 
22:00DRYCH: Byw heb Irfon Wedi marwolaeth Irfon Williams y llynedd, edrychwn ar fywyd ei deulu hebddo. After Irfon Williams' death last year, we look at life for wife Becky and their young children without him. 
23:00New: Mwy O'r Babell L?n 2018 Cawn edrych ar waith awduron sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru ar ?l ffoi o'u gwledydd eu hunain. We look at the work of writers who have settled in Wales after fleeing their own countries. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul. Heti decides to make a film about the farm animals at Hafod Haul.