This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Tuesday, December 12 2017

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pen Barras, Rhuthun i ddysgu cn Yr Ysgol. Join Dona Direidi and Ned Nodyn for a song at Ysgol Pen Barras, Ruthin. 
06:15Abadas Mae'r Abadas yn chwarae mrladron ar y traeth. The Abadas are having a pirate adventure at the beach. Hari is first mate and Seren a pirate parrot! 
06:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:40Sam Tn Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd. Mandy wants to be a round the world yachtswoman. 
06:50Bing Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpris yn siop Pajet. Bing and Swla have a penny each for the Surprise Machine in Pajet's shop. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic ac Efa'n cystadlu yn erbyn ei gilydd i wneud ffafrau 'r Gof ac yn creu llanast llwyr yn ei weithdy. Meic and Efa battle to win a knightly favour and create havoc along the way! 
07:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
07:30Boj Wrth aros i Mr Clipaclop gasglu'r sbwriel i'w hailgylchu, mae Boj a Rwpa'n dechrau chwarae gyda'r sbwriel gan greu robot ailgylchu. Boj and Rwpa make toys out of recycling materials. 
07:40Teulu Ni Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Efa Haf Thomas guides us through life with her family. 
07:50Igam Ogam Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel! Igam Ogam makes an effort to be quiet! 
08:00Octonots Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid o forfilod yn helpu'r Octonots i ddod o hyd iddyn nhw. The Octonauts and the Arctic Orcas. 
08:15New: Pan Dwi'n Fawr Pan mae Archie'n fawr, mae eisiau bod yn athro fel Miss Williams. When Archie's a grown up, he wants to be a teacher like Miss Williams. Join them at school as Archie has a go at teaching. 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn teimlo ei bod hi'n rhy fyr. The Little Princess doesn't think she's tall enough. 
08:35Tili a'i ffrindiau Mae Tili, Fflur ac Arthur yn darllen llyfr ffeithiol am anifeiliaid gwyllt y byd. Tili, Fflur and Arthur are reading a book about wild animals when some unusual animals appear in the garden. 
08:45Twt Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud Twt yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. The Harbour Master has left Twt in charge for the day. Twt is very excited but will his day be a success? 
09:00Nodi Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang. Noddy teaches the Skittles how to throw a boomerang. 
09:10Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu pengwin o hen bl denis . Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Efailwen lle mae'r plant yn creu pengwin mawr. Twm and Lisa make a penguin out of Twm's broken tennis ball. 
09:30Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:35Bobi Jac Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn chwarae fflapio a chlapio ar antur yn yr eira. Bobi Jac and Pengw Gwyn flap about in the snow. 
09:45Pentre Bach Mae rhieni Jini yn cynnig llawer o fwyd i Jac y Jwc ond mae bola Jac yn llawn - beth wnaiff e tybed? Jac y Jwc is full up but Jini's parents keep offering him lots of tasty food. 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gn 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song. 
10:15Abadas Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. It's the restaurant game with the Abadas! Hari and Seren serve up a surprise for Ela to eat. 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Sam Tn Mae Sara a Jms yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi. Sara and Jms realise Bronwen is about to welcome the millionth customer to the cafe. 
10:50Bing Mae Bing wedi cael bocs cinio newydd sbon - un Wil Bwni Wb - ac mae gan Pando focs sydd yn union yr fath - snap! Bing has a brand new Hoppity Voosh lunch box and Pando has the same one! 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai gadael i Efa ddewis beth mae hi eisiau ei wneud ydy'r anrheg benblwydd orau bosib iddi. Meic learns that letting Efa do what she wants is the best birthday gift. 
11:15Sbarc Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends. 
11:30Boj Mae Tada yn mynd Boj, Carwyn a Mia am noswaith o wylio'r sr. Oes modd iddynt ddal un? Tada takes Boj, Carwyn and Mia for an evening of stargazing. Can they 'fish' for stars? 
11:40Teulu Ni Dylan Hall sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mum and Dad treat Dylan and the family to a day out at a local adventure park. Last in series. 
11:50Igam Ogam Mae Igam Ogam yn goglais ei ffrindiau er mwyn cael ffordd ei hun. Igam Ogam tickles her friends to get what she wants but claims that she isn't ticklish herself. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
13:00Llwybr yr Arfordir Bydd Jon Gower yn ymweld Threfdraeth a Phwll y Wrach a Damien Walford Davies yn trafod enwau llefydd. In the final programme in the series, Jon Gower visits Newport and Pwll y Wrach. [SL] 
13:30Pobl a'u Gerddi Gardd uchelgeisiol yn Sir Fn, gardd eco mewn pentref eco ger Crymych; a gardd hanesyddol yng Nghoytrahen. An ambitious Anglesey garden; an eco-garden near Crymych and a historic garden. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Iolo ac Indiaid America Yn Quebec, Canada mae Iolo Williams yn gorffen ei daith i fyd y bobl frodorol, gyda chymuned y Cree. Iolo Williams comes to the end of his journey in Quebec with the Cree nation. [SL] 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Boj, Igam Ogam, Do Re Mi Dona, Patrl Pawennau. 
17:00Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people. 
17:05New: Tag Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films. 
17:35Dreigiau: Marchogion Berc Mae Llwydni yn cael ei frathu gan Scrochan ar ei ben l! Llwydni is bitten on the bottom by Scrochan! 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Tri thy o dair gwlad: Chateau moethus yn Ffrainc, fflat cyfoes yn Zurich a bwthyn yng Nghymru. Three houses in three countries: a Chateau in France, a flat in Zurich and a cottage in Wales. 
18:30Parti Bwyd Beca Ym mwyty Pizzatipi, Aberteifi bydd Beca'n cynnal gwledd Eidalaidd i drigolion yr ardal. Beca cooks up an Italian feast for the people of Cardigan and Dot Davies judges the cake competition. 
19:00New: Heno Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests. 
19:30Rownd a Rownd Mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu'r Wyl Nadolig. Philip feels an obligation to help Glenda and Iris with the arrangements for the Christmas Fair. 
20:00Pobol y Cwm Nid yw Arwen yn deall beth mae hi wedi ei wneud o'i le. Beth yw esgus Mathew pan gaiff ei ddal yn mynd trwy ddillad Debbie? Arwen can't understand what she's done wrong. 
20:25New: Carol yr Wyl 2017 Cawn gwrdd 'r cystadleuwyr a chlywed pump o'r carolau ar y rhestr fer. A chance to hear the first five songs competing for the Carol of the Year competition for primary schools. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30New: Perthyn: Dan a Matthew Glyn Bydd Trystan Ellis-Morris yn sgwrsio dau frawd gafodd eu geni a'u magu yn y brifddinas - Dan a Matthew Glyn. Trystan meets brothers, Dan a Matthew Glyn, known for their love of Cardiff! 
22:00Cythrel Canu Gyda'r actorion Arwyn Davies ac Emyr Wyn, y gantores a'r actores Gillian Elisa, a'r gyflwynwraig Eleri Sin. Music panel show with guests Arwyn Davies, Emyr Wyn, Gillian Elisa & Eleri Sin. 
22:30Noson Lawen Eilir Jones sy'n cyflwyno'r rhaglen gyntaf o Theatr Bryn Terfel ym Mhontio. With Alys Williams, Elgan Llyr, Sioned Terry, Mei Emrys, Merin Lleu Caradog, Cadi Gwen, Cr Canwy and more. 
23:30Mel a Nia Wedi'r holl chwysu a'r poeni a fydd y tywydd yn ffafriol a faint o bobl wnaiff droi i fyny? After all the work and worry, will the weather hold out, and will the crowds come to the Fair? 
00:00999: Y Glas Mae arbenigwyr fforensig CSI Abertawe yn helpu'r frwydr yn erbyn canabis. Forensic experts in Swansea help the fight against cannabis. A look at the work of the police, first shown in 2012. [SL] 
00:35Teleshopping Home Shopping. 
02:05..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Yr Ysgol Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbarth dawnsio. The gang from Llanrug make musical instruments and Llio goes to her dance class.