This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Saturday, October 21 2017

06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Weekend programmes for young viewers: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Ynys Broc M?r Lili, Bobi Jac, Halibalw; Dona Direidi, Olobobs, Patr?l Pawennau, Asra 
08:00Pat a Stan Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures! 
08:10Y Dyfnfor Mae Capten Pen Mwrthwl wedi cipio'r teulu Nekton ar ei long danfor. Ond mae'r llong ar fin boddi! Capten Pen Mwrthwl has captured the Nektons aboard his sub! Can everyone be saved? 
08:30Ysbyty Hospital Gyda DJ Sal a Glenise wedi eu cloi yn y stiwdio radio, mae gweddill y criw yn poeni mai dyma'r diwedd i'r ysbyty. The gang are worried that this is the end for the hospital. Can it be saved? 
08:55Larfa Mae Coch a Melyn yn sylweddoli nad oes ganddynt freichiau na choesau. Red and Yellow finally figure out they don't have arms and legs so they use some DIY to rectify this. 
09:00Pengwiniaid Madagascar Mae Dwynwen yn darganfod wy ac yn gofyn i'r pengwiniaid ei ddeor. Ond mae'r Brenin Gwydion yn mynnu mai ei eitifedd ef fydd yr wy. Dwynwen discovers an egg and asks the Penguins to hatch it. 
09:10Pigo Dy Drwyn Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau d?m chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye Y Bannau and Y Ffwrnes as they go head to head in some snot-tastic games! 
09:35SpynjBob Pantsgw?r Pan mae Mr Cranci'n gweld Spynjbob yn codi rhywbeth oddi ar y llawr, mae'n credu ei fod o wedi ffendio ceiniog. Mr Cranci sees SpynjBob pick something up and thinks it's a lucky penny. 
09:50Boom! Yn y rhaglen yma byddwn yn gweld sleim sy'n newid lliw ac yn clywed sut mae cynrhon yn gallu achub bywydau. Water-proofing, colour-changing slime and a look at how maggots can save lives. 
10:00Creu Cymru Fodern Mewn cyfres dair rhan, Huw Edwards sy'n olrhain hanes gweddnewid Cymru dros 250 mlynedd diwethaf. Huw Edwards charts the changes which have created Wales over the last 250 years. 
11:00Byd o Liw Cyfres sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau. Heddiw, byddwn yn ymweld ? chastell Dolbadarn. The castles of Wales through paintings as presenter Osi Rhys Osmond visits Dolbadarn castle. [SL] 
11:30Dylan ar Daith Stori Lily Tobias o Ystalyfera, awdur ac ymgyrchydd oedd yn dyheu am diriogaeth i'w chenedl yr Iddewon. Lily Tobias - author and campaigner for peace who dreamed of a land for the Jews. [SL] 
12:30Garddio a Mwy Yr astilbe sy'n cael sylw Sioned tra bod Iwan yn fforio am fadarch a Meinir yn Erddig yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol. Foraging for mushrooms and the National Ivy Collection. [SL] 
13:00Ffermio Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL] 
13:30Cefn Gwlad Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ? Huw a Sioned Owen, a'u mab Dafydd Robat ar Fferm Red House, Aberhafesp, ger y Drenewydd. A visit to Huw and Sioned Owen at Red House Farm near Newtown. [SL] 
14:00100 Lle Yn Aberd?r cawn ymweld ag amgueddfa leol ac yn Aberfan cawn ddarganfod tristwch a thrychineb y meysydd glo. We visit the Rhondda Heritage Park, the Cynon Valley Museum, Aberfan and Merthyr. [SL] 
14:30Her Yr Hinsawdd Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Yr Athro Siwan Davies yn ymweld ag arbenigwyr hinsawdd ar draws Cymru. In the final programme, Professor Siwan Davies visits climate experts around Wales. [SL] 
15:00Becws I ddathlu'r ffaith bod Beca'n feichiog mae hi a'i ffrindiau'n trefnu parti cawod babi. Beca and her friends organise a baby shower party and Beca bakes macaroons to feed the guests. [SL] 
15:30Ysgol Ddawns Anti Karen Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn m?r o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. The year and the second series end in a flood of tears for Anti Karen and several of her dancers. [SL] 
16:00T?n Cawn ddilyn Gwasanaeth T?n ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod un o adegau prysuraf y flwyddyn, y gwanwyn. Following fire fighters during the spring when wild fires are a problem. [SL] 
16:30Mike Phillips a'r Sirens Mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Pl?t yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y g?m nesaf yn un anodd iawn. The Sirens face a tough challenge in the semi-final of the Plate. [SL] 
17:00Sgorio: Cei Connah v Llandudno G?m bwysig yn hanner uchaf Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i Gei Connah herio Llandudno (cic gyntaf am 5.15). Connah's Quay take on Llandudno (K/O, 5.15). English commentary available. 
19:20Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport. 
19:30New: Gig Y Pafiliwn 2017 Gydag Yws Gwynedd, Alys Williams, Mr Phormula ac Yr Eira i gyd i gyfeiliant Cerddorfa Y Welsh Pops dan arweiniad Owain Llwyd. Yws Gwynedd, Alys Williams, Mr Phormula and Yr Eira perform. 
21:20Noson Lawen Daw'r rhaglen hon o Flaenblodau, Pencader dan arweiniad y digrifwr, Ifan Gruffydd. This archive edition from 1998 comes from Blaenblodau, Pencader and is introduced by Ifan Gruffydd. 
22:20Nigel Owens: Wyt ti'n G?m? Malcolm Allen sy'n profi bod p?l-droed ac antiques ddim yn cyd-fynd! Malcolm Allen has a smashing time proving football & antiques are a match made in heaven and Ken Hughes is in the garden. 
22:50Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:20Dim Byd: Jabas Pennod sbwff o Jabas, sy'n codi cwestiynau moesoldeb! Jabas spoof which challenges morality from the team of the Dim Byd satirical sketch show. You have been warned! 
23:55..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenn i blant: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Gwdihw, Nico N?g, Meic y Marchog, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Y Diwrnod Mawr.