This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday

Listings for S4c on Sunday, March 18 2018

06:00New: Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam T?n, Ahoi! Programmes for younger viewers 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today? 
09:00Dal Ati Y gyntaf o ddwy raglen arbennig fydd yn edrych ar gystadleuaeth 'Dysgwr y Flwyddyn' Eisteddfod Genedlaethol Ynys M?n 2017. First of two programmes about the Learner of the Year competition. 
10:00Dal Ati Cawn gyfle i ddod i adnabod y pedwar a gyrhaeddodd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017. We meet the 4 finalists of the Learner of the Year competition at the Anglesey National Eisteddfod. 
11:00Rownd a Rownd Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffagan. It's a great day for Robbie and his friends as they embark on their school trip to St Fagan. 
11:30Rownd a Rownd Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. Meical and Michelle are in for a shock when they receive the bill from the tax office. 
11:55Calon: Ian Huw Un o gyfres o ffilmiau byrion sy'n adlewyrchu bywyd yng Nghymru Ail gyfle i Ian Huw. One of a series of short films reflecting life and people in Wales: A second chance for Ian Huw. 
12:00Dechrau Canu Dechrau Canmol Wrth ddathlu Sul y Mamau, fe ddaw'r emynau o adeilad godidog Orendy Margam. Mothers share their experiences and talk about overcoming obstacles in the Mothering Sunday edition. 
12:30Gwen John: Y Daith Olaf Ffion Hague sy'n teithio i Dieppe, Ffrainc i ddadorchuddio cofeb i'r artist o Sir Benfro Gwen John. Ffion Hague travels to Dieppe to unveil a plaque for the artist from Pembrokeshire. 
13:00Perthyn Ymunwch ? Trystan Ellis-Morris mewn cyfres newydd fydd yn cwrdd ? pharau o berthnasau. Trystan travels to Denbigh to meet Welsh table tennis champions, twins, Angharad and Megan Phillips. 
13:30Arfordir Cymru: Sir Benfro Mae'r daith yn mynd ? ni o Draeth Niwgwl, heibio Aberdaugleddau hyd nes cyrraedd Rhoscrowther. Bedwyr starts off in Newgale Sands, then collects fossils and rows up the Cleddau river. 
14:00Arfordir Cymru: Sir Benfro Mae rhaglen ola'r gyfres yn mynd ? ni o Angle hyd at ddiwedd llwybr yr arfordir yn Amroth. The final episode takes us from Angle all the way to the end of the coastal path in Amroth. 
14:30Cegin Bryn Afalau fydd y canolbwynt heddiw, a bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio fflapjacs afal, afalau wedi eu pobi a phwdin moethus 'tarte tatin' hefo hufen Calvados. Bryn cooks with apples. 
15:00Cegin Bryn Bydd Bryn Williams yn coginio gyda chig eidion yn ail raglen cyfres newydd Cegin Bryn. Bryn Williams cooks with beef today - from sirloin steak to roast rib of beef and ox tongue salad. 
15:30Seiclo: Paris i Nice Uchafbwyntiau'r ras flynyddol enwog drwy ganol Ffrainc lle bydd enwau mawr y byd seiclo yn brwydro i fod y cyntaf i'r haul yn Nice. Highlights of the famous annual race through rural France. 
16:30Ralio+: Mecsico Holl uchafbwyntiau trydedd rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o Fecsico. All the action from the third round of the FIA World Rally Championship from Mexico. 
17:00Ffermio Cawn glywed am effaith cwn yn poeni defaid ar ffermwyr a'r cyngor diweddaraf ar wasgaru slyri. How dogs worrying sheep affects farmers and the latest advice on spreading silage. 
17:30Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:40Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn ?l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Heddiw, byddwn yn ymweld ? thref a chymuned Rhuthun yn Nyffryn Clwyd. Today's programme visits Ruthin in Denbighshire and Penrhys in the Rhondda valley and focuses on 'the community'. 
20:00Difas yr Eisteddfod Gwawr Edwards sy'n cwrdd ? merched sydd wedi ennill y prif wobrau yn yr Eisteddfod Gen. Sh?n Cothi, Leah-Marian Jones, Rhian Lois & Margaret Williams talk about their Eisteddfod success. 
21:00New: Parch Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld ? chwnselydd priodas. Terwyn and Myfanwy get a shock on a visit to a marriage counsellor and an unexpected guest turns up at the christening. 
22:00Y Byd ar Bedwar Mae bron i hanner canghennau lleol y prif fanciau yng Nghymru wedi cau yn y ddeng mlynedd diwethaf. Ai'r geiniog yw diwedd y g?n? As local branches in Wales close, how safe is your bank? 
22:30Ward Plant Clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio ?'r ward plant. Infectious diseases, multiple teeth extractions and a tearful goodbye. Last in series. 
23:00Ffasiwn Mecanic Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo gerddorol hanesyddol. The models go back to the 1950s to recreate a famous scene from a well-known film! 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast. Gwen the goat decides to go on an adventure, and wanders into the house.