This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday

Listings for S4c on Friday, November 16 2018

06:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbr?n i ddysgu c?n 'Y Sw'. Youngsters from Ysgol Cwmbr?n learn and perform a song. 
06:15Digbi Draig Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Unusual items are being taken from all over Applecross. Digby decides to track down the mysterious taker. 
06:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
06:40Meic y Marchog Mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun. Meic has to learn to think of others instead of just thinking of himself. 
06:50Peppa Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael trafferth yn penderfynu beth i'w daflu. Peppa and George are helping Gran and Grandad to clear the attic. 
07:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
07:10Popi'r Gath Mae Owi'n awgrymu y dylid gosod hoff bethau Lleucs mewn amgueddfa. Owi suggests Lleucu's favourite things are put in a museum. Popi takes them to the moon and the museum is amazing. 
07:25Holi Hana Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd ? rhywun enwog. Rosie the Giant Panda is nervous because she is going to meet an important person. 
07:35Teulu Ni Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. It's half-term and Halima and her brothers go horse riding for the first time. 
07:40Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
08:00Boj Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada! 
08:15Chwilio am Cyw Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch ?'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar hyd y llwybr natur. Join the gang as they try to find Cyw on the nature trail. 
08:20Syrcas Deithiol Dewi Efallai bod Br?n yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio! Br?n might be strong, but he has two left feet when it comes to dancing! 
08:30Ben a Mali a'u byd bach o hud Mae'r tylwyth teg yn dysgu eu gwersi ond mae rhywbeth yn mynd o'i le. All Mali a Ben ddatrys y broblem? Magi Hud is teaching the fairy girls some fairy rules when she is blown away. 
08:40Stiw Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar daith i blaned Mawrth. Stiw and Elsi, with Taid's help, pretend they are astronauts on their way to Mars. 
08:55Heini Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar Heini. Heini keeps fit playing golf and tennis today. 
09:10Twt Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. It's the first day of summer and everyone's looking forward to the celebration party. 
09:20Chwedlau Tinga Tinga Heddiw, cawn glywed pam mae gan Pry Cop ganol mor denau. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Spider has a tiny waist. 
09:35Wibli Sochyn y Mochyn Mae Wibli'n dod o hyd i ffordd o chwarae yn y glaw hyd yn oed pan nad ydy hi'n glawio. Wibli finds a way to play in the rain after the rain has stopped. 
09:45Pentre Bach Mae Jac y Jwc yn penderfynu dechrau addurno stafell y babi, ond a fydd o'n gallu ymdopi ar ei ben ei hun? Jac y Jwc starts decorating the baby's room, but will he be able to cope on his own? 
10:00Do Re Mi Dona Ymunwch ? Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu c?n. Youngsters from Ysgol Llandysul learn a song and perform in front of an audience. 
10:15Digbi Draig Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Teifion crash-lands one morning and rises from the bushes wondering who he is. 
10:25Y Teulu Mawr Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants. 
10:40Meic y Marchog Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own. 
10:50Peppa Wrth ymweld ?'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf. Peppa and George meet their cousin Bendigeidfran for the first time. 
11:00Cled Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them. 
11:10Popi'r Gath Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r git?r yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Git?r Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'. The friends search for the 'Golden Guitar'. 
11:25Holi Hana Mae Percy y paun bach brwdfrydig a hyderus methu a deall pam ei fod mor amhoblogaidd. Percy the enthusiastic and confident peacock just can't understand why he is so unpopular. 
11:35Teulu Ni Halima Yousef o Abertawe sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Halima Yousef from Swansea guides us through the Muslim festival, Eid. 
11:45Antur Natur Cyw Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
12:05Lle Aeth Pawb? Mae llun clawr y llyfr emynau 'Clap a Ch?n i Dduw' yn adnabyddus drwy Gymru gyfan. Ond ble mae'r plant heddiw? A group of children on the cover of a Welsh hymn book, but where are they now? [SL] 
12:30Gwesty Aduniad Cyn marwolaeth ei chwaer gwnaeth Cheryl Davies addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. This time, Cheryl Davies on a search for her niece. 
13:30Celwydd Noeth Yn mynd am y jacpot y tro hwn fydd dwy ffrind, Elan a Nia, brawd a chwaer, Eurgain a Morgan a thad a merch, Wyn a Catrin. Going for this week's jackpot are pairs of friends and family. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
14:05New: Prynhawn Da Heddiw, mi fydd holl gyflwynwyr Prynhawn Da yn y stiwdio i ddathlu pen-blwydd Prynhawn Da yn 20 oed. Today, every Prynhawn Da presenter will be here to celebrate the series' 20th birthday. 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
15:05Pengelli Mae'n ddiwedd y daith i rai o drigolion Pengelli tra bo llwybrau newydd yn agor i eraill. Olaf yn y gyfres. It's the end of the road for some while new paths open for others. Last in series. 
15:30Prydain Wyllt Rhaglen am Ynys Stockholm sy'n gyrchfan i filoedd o adar egsotig bob haf o for y Canoldir, De Affrica a De America. Learn about Stockhom Island, a summer haven for thousands of exotic birds. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ?l ysgol. Programmes for youngsters after school. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05Y Dyfnfor Mae Proteus, arweinydd y Gwarcheidwaid, yn dal yr Aronnax mewn maes magnetig ac yn herogipio Ant. Proteus, leader of the mysterious Guardians, traps the Aronnax and kidnaps Ant. 
17:30Ysgol Jac Yn ymuno ? Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Rhostryfan, Ysgol Rhosgadfan ac Ysgol y Gelli. With youngsters from Ysgol Rhostryfan, Ysgol Rhosgadfan and Ysgol y Gelli. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather. 
18:10Arfordir Cymru: M?n Y Fenai sydd dan sylw heddiw ac mae cyfle i ni fod ymhlith y cyntaf i weld olion llys chwedlonol ers iddo gael ei foddi yn y 6ed ganrif. The Menai Straits come under the spotlight today. 
18:35Garejis: Dan y Bonet Y tro hwn, cawn gyfle i gwrdd ? rhai o fecanics y garejis - mae Keith, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol! This week we meet some of the mechanics.. 
19:00New: Heno Heno, mi fyddwn ni'n fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd cyn y g?m b?l-droed rhwng Cymru a Denmarc. Tonight, we'll be live from Cardiff ahead of the football match between Wales and Denmark. 
19:25Cymru v Denmarc G?m grwp olaf Cynghrair y Cenhedloedd rhwng Cymru a Denmarc, yn Stadiwm Dinas Caerdydd, C/G 7.45. Coverage of the Nations League match, Wales v Denmark at Cardiff City Stadium, K/O 7.45. 
22:00New: Jonathan 2018-19 Y drydedd rhaglen mae Jonathan, Sarra a Nigel yma eto i drafod y bel hirgron a difyrrwch arall; ac mae Aeron Pugh ymysg y gwesteion. Join Jonathan and crew again for a fun third programme. 
23:00Byw Celwydd 3 Wrth ddisgwyl ymweliad gan Weinidog Amaeth Prydain i'r Senedd, mae tensiynau'n codi. As they await a visit from the Minister of State for Agriculture, tensions are running high in Cardiff. 
00:05Teleshopping Home Shopping. 
01:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni plant / Programmes for kids: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Holi Hana, Peppa, Amser Maith Yn Ol, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam T?n, Patr?l Pawennau, Asra.