This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday

Listings for S4c on Saturday, February 16 2019

06:00Cyw Rhaglenni plant/Kids programmes: Jen a Jim Pob Dim, Meic y Marchog, Da 'Di Dona, Peppa, Amser Maith Maith Yn l, Meripwsan, Llan-ar-goll-en, Sam Tn, Patrl Pawennau, Asra. 
08:00New: Stwnsh Sadwrn Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for youngsters on the weekend. 
10:00Yr Anialwch: Ffion Dafis: Y Gobi Ymunwch Ffion Dafis wrth iddi deithio i anialwch mwyaf Asia i gyfarfod trigolion gynhenid y Gobi. Ffion Dafis travels to Asia's largest desert and meets the inhabitants of the Gobi. [SL] 
11:00Casa Dudley Wedi misoedd o chwilio, milltiroedd o deithio a channoedd o ryseitiau, cawn weld pwy fydd pencampwr/wraig Casa Dudley 2008. Who will be crowned Casa Dudley Champion 2008? [SL] 
12:00Adre Y tro hwn, cawn ymweld chartref y cyn chwaraewr rygbi Brynmor Williams, a fu'n chwarae i'r Llewod a dros Gymru. We visit former Lions and Wales rugby player, Brynmor Williams' home. [SL] 
12:30Ffermio Y tro hwn: sut i atal dwyn eiddo ar ffermydd, cwpwl sy'n mentro i fyd odro a thrafodaeth am ddyfodol y sector cig coch yng Nghymru. Preventing farm theft, milking and the red meat sector. [SL] 
13:00Cynefin Llanrwst sy'n mynd bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sin Tomos Owen wrth iddyn nhw grwydro'r dref am hanesion difyr. Heledd Cynwal, Iestyn Jones and Sin Tomos Owen explore Llanrwst. [SL] 
14:00Pobl a'u Gerddi Aled Sam sy'n ymweld a gerddi Gwenda Griffith yn Tresimwn, gardd Mel a Heather Parkes yn y Trallwng ac un John Hughes yn Creigiau. We visit gardens in Bonvilston, Welshpool and Creigiau. [SL] 
14:30Cwymp Yr Ymerodraethau Hywel Williams sy'n trafod digwyddiadau wnaeth helpu arwain at gwymp yr Ymerodraeth Ffrengig. Hywel Williams uses moments in history to account for the fall of the French Empire. [SL] 
15:30Becws I ddathlu'r ffaith bod Beca'n feichiog mae hi a'i ffrindiau'n trefnu parti cawod babi. Beca and her friends organise a baby shower party and Beca bakes macaroons to feed the guests (2014). [SL] 
16:00Murray the Hump Mewn cyfres ddwy ran, yr Arglwydd Dafydd Wigley sy'n teithio i Chicago a Maldwyn ar drywydd ei drydydd cefnder Murray the Hump. Lord Dafydd Wigley traces his links to Murray the Hump. [SL] 
16:25Murray the Hump Yr Arglwydd Dafydd Wigley sy'n teithio i Chicago a Maldwyn ar drywydd ei berthynas Murray the Hump. Another chance to trace Lord Dafydd Wigley's family links with Murray the Hump. [SL] 
16:50New: Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
17:00Clwb Rygbi: Benetton v Scarlets Darllediad byw o'r gm Guinness PRO14 rhwng Benetton a Scarlets o'r Stadio Comunale di Monigo. C/G 5.15. Live coverage of the Guinness PRO14 match between Benetton and Scarlets. K/O 5.15pm. 
19:20Sgorio: Cei Connah v Dinas Caeredin Darllediad byw o'r gm rhwng Cei Connah a Dinas Caeredin yng Nghwpan Her Irn-Bru. C/G 7.25. Live coverage of Connah's Quay v Edinburgh City. English Commentary Available. K/O 7.25. 
21:40Noson Lawen Yr actores Shelley Rees sy'n cyflwyno artistiaid o'r Cymoedd, gan gynnwys Al Lewis a Kizzy Crawford, dau o gorau meibion, a mwy. Actress Shelley Rees presents artists from the Valleys. 
22:40Priodas Pum Mil Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford sy'n helpu trefnu priodas dramor cyntaf y gyfres i griw o deulu a ffrindiau Sarah a Gwion o Fangor. Help organising the series' first overseas wedding. 
23:40Jonathan Mae Jonathan, Sarra a Nigel yma eto am fwy o hwyl a sbri, gan gynnwys gwesteion i'r stiwdio, sialensau a hanesion difyr. The crew are here with more amusing challenges, guests, and more. 
00:40Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
01:15Teleshopping Home Shopping. 
02:45..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Cyw Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos. Great weekend programmes for younger viewers.