This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday

Listings for S4c on Sunday, March 25 2018

06:00Cyw Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tn, Ahoi! 
08:50New: Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 
08:55New: Penblwydd Pwy? Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. 
09:00Clwb Rygbi: Munster v Scarlets Cyfle i weld y gm a chwaraewyd ddoe wrth i'r Scarlets deithio i Iwerddon i herio Munster. Coverage of yesterday's PRO14 game as the Scarlets take on Munster. English commentary available. 
10:45Rownd a Rownd Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Who is Wil contacting all the time? That's the question on everyone's lips. 
11:10Rownd a Rownd Mae Sophie'n ymddwyn yn amheus iawn ac yn amlwg yn amau bod Mathew ar ryw berwyl drwg. Sophie is acting rather strangely and she clearly suspects Mathew is up to no good. 
11:35Dechrau Canu Dechrau Canmol Heddiw, byddwn yn ymweld thref a chymuned Rhuthun yn Nyffryn Clwyd. Today's programme visits Ruthin in Denbighshire and Penrhys in the Rhondda valley and focuses on 'the community'. 
12:00Pobol y Cwm Omnibws Cipolwg yn l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles. 
13:45Sgorio: Seintiau v Derwyddon Cefn A fydd Y Seintiau Newydd yn ennill eu 7fed bencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru yn olynol drwy guro Derwyddon Cefn? The New Saints v Cefn Druids. Kick-off, 2.00. English commentary available. 
16:05Cymru dan 18 v Lloegr dan 18 Darllediad byw o Heol Sardis, Pontypridd wrth i Gymru dan 18 herio Lloegr dan 18. Wales Under 18 take on England Under 18, live and exclusive, from Sardis Road, Pontypridd. K/O, 4.15. 
18:05Newyddion a Chwaraeon Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport. 
18:15Ffermio Sut mae llyngyr yn effeithio ar fywyd ar y fferm eleni a phrofiad gwaith arbennig i ddau fyfyriwr amaeth. How are worms affecting life on Welsh farms and what's the future for organic farms? 
18:45Iris Williams - Portread Hanes y gantores lwyddiannus a gafodd ei magu yn y Cymoedd. A portrayal of the Welsh singer from the Valleys who went on to become one of Wales' greatest divas. 
19:30New: Dechrau Canu Dechrau Canmol Lisa Gwilym sy'n dysgu am hanes Sul y Blodau gydag ymweliad siop flodau yng nghwmni criw o blant o Ysgol Teilo Sant Llandeilo. Lisa Gwilym learns about Palm Sunday on a visit to Llandeilo. 
20:00New: Band Cymru 2018 Bydd Band y Cory, Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru a Band Arian Llaneurgain yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. New series of the competition for Welsh brass and big bands. 
21:00New: Parch Mae Myf yn dechrau amau ei bod hi'n gwneud mwy o ddrwg nag o les i'r bobl mae hi'n trio eu helpu. Myfanwy suspects she is doing more harm than good for the people she's trying to help. 
22:00Y Byd ar Bedwar Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world. 
22:30Dilyn Ddoe: Damwain y St Phelim Rhaglen o 1999 yn trafod yr awyren aeth ar goll dros Fr Iwerddon 50 mlynedd yn l. The disappearance of a plane that went missing over the Irish Sea in March 1968, 50 years ago. 
23:00Ffasiwn Mecanic Bydd y mecanics yn cael eu gwthio i'r eithaf wrth iddyn nhw ymuno 'r gwasanaethau argyfwng. The mechanics are pushed to the limit as they join the emergency services for a night shift. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Pan fydd Cled yn clochdar mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Heti receives an alarm clock in the post. What about Cled the cockerel?