This week's UK TV & radio

Congratulations on being true to the origins of web browsing. These fancy new browsers supporting web standards, such as CSS, just detract from the pure accessibility goodness of this site.

Wednesday : Thursday : Friday : Saturday : Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday

Listings for S4c on Thursday, January 18 2018

06:00Dona Direidi Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. This week we join Dona as she plants bulbs in the garden. 
06:15Abadas Mae gan Ben air anarferol i'r Abadas heddiw ac maen nhw'n dysgu bod ganddo gysylltiad dwr. A fun-filled adventure as the Abadas search for a new word which has some connection with water. 
06:25Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
06:35Syrcas Deithiol Dewi Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur. Heulwen should be practising with Li and Ling but she's too busy on the computer. 
06:45Bing Mae Bing a Swla'n chwarae gm wibio gyda'u hoff deganau - Wil Bwni a Hipo Wini. Bing and Swla are playing a vooshing game with their favourite toys, Wil Bwni and Hipo Wini. 
07:00Meic y Marchog Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound. 
07:10Y Diwrnod Mawr Mae Eben yn hoffi syrffio ac mae'n mentro ymhellach na'i draeth lleol i chwilio am y tonnau mawr. Eben loves the sea and has had surfing lessons. Where will he go in search of big waves? 
07:25Ynys Broc Mr Lili Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mr. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be! 
07:35New: TiPiNi Plant o Gwmbrn sy'n croesawu'r criw heddiw. Children from Cwmbrn welcome the crew today. 
07:50Peppa Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd hi at yr optegydd. Peppa goes to the optician for an eye test. 
08:00Octonots Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym mr yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd fo adre' yn ddiogel. An enormous Australian crocodile is lost in the Antarctic Ocean. 
08:10Byd Begw Bwt Cawn fynd ar antur wrth i ni gwrdd 'r Bonheddwr Mawr o'r Bala a aeth i hela ar gefn ei gaseg denau ddu. Begw, a colourful character, welcomes her friends to the magical world of Welsh songs 
08:20Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll. The Little Princess has borrowed some precious things but accidentally loses them. 
08:30Tili a'i ffrindiau Mae wmff Twmffi wedi mynd ac mae o wedi colli ei awydd i fownsio. Poor Twmffi's get-up-and-go has got-up-and-gone and he doesn't have any bounce today. Can anyone help? 
08:45Twt Mae'r cychod yn bwriadu cynnal regata ond mae'r gwynt yn gostegu. Sut mae creu awel tybed? The boats are planning a regatta when the wind suddenly drops. Can they create a breeze? 
08:55Nodi Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti. It's the Little Skittles birthday party, and there's plenty of jelly for everyone! 
09:05Sbridiri Mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Twm and Lisa visit the children at Ysgol Llanfihangel y Creuddyn and create fancy dress outfits for a party. 
09:25Pingu Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. 
09:30Bobi Jac Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun. 
09:45Cei Bach Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu chwarae tric ar bobl Cei Bach. Buddug's twin sister Bronwen comes to stay with her at Neuadd Fawr. 
10:00Dona Direidi Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno hi yn ei hystafell wely binc. Dona Direidi's famous cousin Rapsgaliwn joins her in her pink bedroom. 
10:15Abadas Mae'r Abadas yn chwarae morladron yn chwilota am drysor a chaiff un lwcus gyfle i chwilio am rywbeth arall - gair. The Abadas are pirates, hunting for treasure and looking for an 'anchor'. 
10:30Halibalw Ymunwch chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing. 
10:40Syrcas Deithiol Dewi Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a tower of problems. 
10:50Bing Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli. Bing finds his old baby shoes but they're too small! 
11:00Meic y Marchog Mae Meic yn sylweddoli mai wrth bwyllo a bod yn drylwyr mae llwyddo. Meic learns that being slow and careful can bring success. 
11:10Y Diwrnod Mawr Mae Momoko yn cael gwers go arbennig gan Mam-gu ar sut i wisgo gwisg draddodiadol Siapan, y kimono. On Momoko's 'Big Day', she receives a lesson in Japan on how to wear a kimono correctly. 
11:25Ynys Broc Mr Lili Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Lili finds a whisk on the beach and takes it along to Nonna Moc's baking class. 
11:35TiPiNi Y tro hwn, mae'r criw yn Llanfairpwll ar Ynys Mn. This time, the show visits Llanfairpwll on Anglesey. 
11:50Peppa Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn. Peppa and her family are going to the school fair and the main raffle prize is a balloon ride. 
12:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
12:05Perthyn - Olive Corner Taith Olive Corner i ddarganfod mwy am hanes ei theulu a'u busnesau llaeth yn Llundain yn y 1930au. Olive Corner from Porthcawl learns more about her family who went to London in the 1930s. [SL] 
12:30Noson Lawen: Teulu Penbryn Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno teulu fferm Penbryn o Sir Drefaldwyn. With Linda Griffiths, Plethyn, Sorela, Hen Fegin, Aneira Evans, Penybontfawr Male Voice Choir & Geraint Peate. 
13:30Adre: Sin James Heddiw, byddwn yn cael cip ar gartref y gantores a'r actores, Sin James. This week we'll be visiting the home of musician and actress Sin James. 
14:00Newyddion S4C Newyddion S4C. S4C News. 
14:05New: Prynhawn Da Tips ffasiwn gan Huw Fash, cyngor meddygol gan Dr Ann a'r cyfansoddwr Eric Jones fydd yn y stiwdio. Fashion tips from Huw, medical advice from Dr Ann and a performance by composer Eric Jones 
15:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
15:05Canu Grwndi Gyda Sin Phillips Perthynas pobl a chathod sy'n mynd sylw'r actores Sin Phillips yn y rhaglen hon o 2006. In this archive programme, Sin Phillips explores the special bonds humans have with their cats. 
16:00New: Awr Fawr Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar l ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, TiPiNi, Ynys Broc Mr Lili, Guto Gwningen, Patrl Pawennau. 
17:00New: Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters. 
17:05New: Chwarter Call Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Teulu'r Windicnecs, Y Ditectif a chriw Pop Ffactor. Plenty of fun and laughter with 'Teulu'r Windicnecs', 'Y Ditectif' and 'Pop Ffactor'. 
17:20Kung Fu Panda Mae dau Feistr Kung Fu o Gyngor yr Onycs Sanctaidd yn ymweld 'r Palas Gwyrdd er mwyn sicrhau bod Shiffw yn gwneud ei waith iawn. Two Kung Fu Masters visit the Jade Palace. 
17:45Rygbi Pawb Mae'r Dreigiau yn herio tm Gleision y Gogledd yng Nghystadleuaeth Ranbarthol dan 18 Cymru. The Dragons host The Blues North in the Welsh Under 18s Regional Competition. 
18:00Newyddion S4C Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather. 
18:0504Wal Adfail sydd yn cael ei adfer gan Michael Tree yn Nyffryn Conwy a chartref Glyn a Lee Davies yn ardal Porthmadog. A ship pilot's house in south Wales which is home to actress Sue Roderick. 
18:30Rownd a Rownd Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro Tom ai peidio. Everyone is worried following the accident and they eagerly await news of Tom. 
19:00New: Heno Bydd Daf Wyn yn sgwrsio gyda gwylwyr sy'n cadw gwenyn, a'r awdures Menna Elfyn yw ein gwestai. Daf Wyn talks to viewers who are bee keepers and author Menna Elfyn is our guest. 
19:30Pobol y Cwm Mae Josh yn dychryn Non gyda'i ofergoelion. A gaiff Chester ben-blwydd hapus? Josh upsets Non with his superstitions. Will Chester have a happy birthday? 
20:00Iolo Williams ar y Barrier Reef Bydd Iolo'n teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd coalas gwyllt. Iolo dives with sharks off Lizard Island & sees wild koalas on Magnetic Island. 
20:55Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru Darllediad gwleidyddol gan Plaid Cymru. Party political broadcast by Plaid Cymru. 
21:00Newyddion 9 Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock. 
21:30Llewod '71 Hanes taith y Llewod i Seland Newydd ym 1971. The fascinating story of the 1971 Lions including footage and interviews with Gareth Edwards, JPR Williams, Delme Thomas and Derek Quinnell. 
22:30New: Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 
23:00Mwy o Sgorio Yr ymateb i benodiad Ryan Giggs fel rheolwr Cymru yng nghwmni Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen. Football magazine show, discussing Ryan Giggs' appointment as Wales manager. 
23:35..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
00:00Teleshopping Home Shopping. 
01:30..programmes start at 6.00am ..programmes start at 6.00am 
06:00Hafod Haul Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. It's cleaning day on the farm and Heti finds an old photograph album which brings back a lot of memories.